Altan, terrass och trädäck

Om du ska bygga en altan, terrass eller ett trädäck kan du behöva söka bygglov.

Om bygglov för altaner, terrasser och trädäck

Boverkets definition på altan är: En upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

Mer om bygglov för altaner på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Altaner får bara placeras på mark får bebyggas. Det är detaljplanen för ditt område som styr vilken mark som får bebyggas. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som du behöver följa.

Hitta detaljplanen för ditt område

Då behöver du inte söka bygglov

I vissa fall behöver du inte söka bygglov om du ska bygga på en tomt där det finns ett en‑ eller tvåbostadshus.

För att altanen ska vara bygglovsbefriad ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Altanen ska byggas till ett en‑ eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter vid den högsta punkten från befintlig marknivå. I höjden räknas också räcken.
  • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om grannar inte medger närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt.

Då ska du söka bygglov

Om den är högre än 1,2 meter eller ökar byggnadens volym

Altaner som är högre än 1,2 meter kräver bygglov.

Du behöver också söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Du ska då söka bygglov för tillbyggnad.

Sök bygglov för tillbyggnad

Om den är fristående och volymskapande

En fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov. I det fallet söker du bygglov för nybyggnad.

Sök bygglov för nybyggnad

Om den ändrar byggnadens utseende avsevärt

Du behöver lov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Till exempel en lägre altan i marknivå, i ett takfall eller ovanpå ett tak.

Sök bygglov för ändringar på fasaden

Om den ska byggas vid särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde

Du måste söka bygglov om du vill bygga en altan vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Sök bygglov för ändringar på fasaden

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.