Vatten och avlopp

Anslut dig till kommunalt vatten- och avlopp, se regler för slam och latrin, se vattenskyddsområden, läs om kommunalt VA vid Tisaren och om små avlopp med mera.