Vatten och avlopp

Anslut dig till kommunalt vatten- och avlopp, se regler för slam och latrin, se vattenskyddsområden, läs om kommunalt VA vid Tisaren och om små avlopp med mera.

 • Kommunalt vatten och avlopp

  Se vem som ansvarar för ledningarna, räkna ut avgifter, se vattnets pH och hårdhet och läs om hur du tar hand om dagvatten på rätt sätt.

 • Kommunalt vatten och avlopp vid Tisarens norra strand

  Läs om kommunens arbete med att ansluta fastigheterna i områdena Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet.

 • Små avlopp

  Ansök om tillstånd för att installera små avloppsanläggningar.

 • Enskilt vatten

  Läs om att borra en egen brunn för ditt dricksvatten eller registrera en större eller kommersiell anläggning för dricksvatten.

 • Vattenskyddsområden

  Se vilka vattenskyddsområden som finns i kommunen och vilka föreskrifter som gäller i dem.

 • Slam och latrin

  Läs om slamtömning, latrinhämtning, dispens från tömning av slamavskiljare och befrielse från hämtning av latrin.

 • Anslut din fastighet till kommunalt vatten och avlopp

  Se hur det går till att ansluta din fastighet och hur du ansöker.

 • Inventering av små avlopp

  Läs om varför kommunen inventerar små avlopp, med syfte att förbättra förutsättningarna i vår miljö och påverkan på sjöar och vattendrag. Läs om ditt ansvar, som fastighetsägare, att ha ett avlopp som är godkänt.