Vatten och avlopp

Anslut dig till kommunalt vatten- och avlopp. Se regler för slam och latrin. Se vattenskyddsområden, Läs om små avlopp och om kommunalt VA vid Tisaren, med mera.