Bygglov och andra lov

Se vilka regler som gäller om du ska bygga, riva eller förändra. Få information om hur ansökan och processerna går till.

  • Bygglov och anmälan

    Se när du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. Får information om hur processerna ser ut, vad det kostar med mera.

  • Förhandsbesked

    Läs om när du ska ansöka om förhandsbesked för att bygga nytt och när det kan vara bra att göra det.

  • Marklov

    Se när du behöver ansöka om marklov för att få ändra marknivån på din tomt.

  • Rivningslov

    Läs om när du behöver söka rivningslov för att få riva en byggnad och när du istället ska göra en anmälan.

  • Svartbygge - bygga utan lov

    Läs om så kallade svartbyggen och vad som händer om du bygger eller river utan lov, eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked.

  • Dispens från strandskydd

    Se vad du inte får göra inom ett område med strandskydd och hur du ansöker om dispens.