Bygglov och andra lov

Se vilka regler som gäller om du ska bygga, riva eller förändra. Få information om hur ansökan och processerna går till.

 • Bygglov och anmälan

  Se när du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. Får information om hur processerna ser ut, vad det kostar med mera.

 • Förhandsbesked

  Läs om när du ska ansöka om förhandsbesked för att bygga nytt och när det kan vara bra att göra det.

 • Marklov

  Se när du behöver ansöka om marklov för att få ändra marknivån på din tomt.

 • Rivningslov

  Läs om när du behöver söka rivningslov för att få riva en byggnad och när du istället ska göra en anmälan.

 • Svartbygge - bygga utan lov

  Läs om så kallade svartbyggen och vad som händer om du bygger eller river utan lov, eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked.

 • Dispens från strandskydd

  Se vad du inte får göra inom ett område med strandskydd och hur du ansöker om dispens.