Översiktsplanering och detaljplanering

Pågående planarbeten, gällande detaljplaner, översiktsplan, centrumplan och planbesked.