Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer45-83
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Bildningsnämndens sammanträde 2022-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer46 - 63
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-05-10 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 24.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 3. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2022-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer15 - 25
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-05-17 - Protokoll BIN KFU.pdf Pdf, 1.9 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 4. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammansträde 2022-05-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer45-58
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan - Detaljplan för Hallsbergs centrum 1:2 mfl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelseförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningen
  DokumentDetaljplan för Hallsbergs centrum 1.2 - Särskilt beslut om miljöpåverkan.pdf Pdf, 493.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med

  Detaljplan för Hallsbergs Centrum 1:2 m.fl. Hallsberg, Hallsbergs
  kommun, Örebro län.

  Förslag till beslut

  Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, ska därför inte utföras.

  Sammanfattning

  Sedan 1 januari 2018 gäller nytt 6 kapitel i miljöbalken. Lagstiftningen har blivit tydligare när det gäller miljöbedömningar. Undersökning (i praxis tidigare kallat behovsbedömning) är numera lagstadgad och det finns även ett krav på särskilt beslut i frågan om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

  Hallsbergs kommun gör, baserat på undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Beslutet grundas på Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

  Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

  Beslutsunderlag

  Undersökning av betydande miljöpåverkan 2021-05-05
  Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2021-06-16

 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2022-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer49-61
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2022-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes IT-nämnd
  Paragrafer7-14
  Förvaringsplats för protokolletLekebergs kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 8. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2022-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer55-67
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2022-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer45 - 62
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 10. Kungörelse om flyttade fordon 2022-03-23
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  DokumentKungörelse 2022-03-23.pdf Pdf, 130.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

  Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet drift- och serviceförvaltningen tekniska avdelningen.

  Datum 2022-03-23
  Registreringsnummer: TTT498
  Fabrikat: Peugeot
  Protokollnummer: 2022-109
  Ursprunglig uppställningsplats: Långgatan p-plats långtidsparkering 7 dygn, Hallsberg
  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

  Datum 2022-03-08
  Registreringsnummer: GGU833
  Fabrikat: Renault
  Protokollnummer: 2022-103
  Ursprunglig uppställningsplats: Esplanaden 1, Hallsberg
  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

  Datum 2022-03-08
  Registreringsnummer: TYL687
  Fabrikat: Peugeot
  Protokollnummer: 2022-104
  Ursprunglig uppställningsplats: Esplanaden 1, Hallsberg
  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.