Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Så överklagar du ett beslut

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 2019-07-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer144-159
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med