Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2020-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer179-196
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer41-59
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-09-21 - Protokoll KF.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer85-97
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Myndighetsnämnden 2020-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMyndighetsnämnden
  Paragrafer6-9
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Drift- och servicenämnden 2020-09-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer69-71, 73-89
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2020-09-16 - Protokoll DOS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2020-09-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer106-120
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2020-09-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer106 - 119
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott sammanträde 2020-09-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  Paragrafer24 - 36
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-09-08 - Protokoll BIN KFU.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Drift- och servicenämnden 2020-09-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer72
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2020-09-16 § 72 - protokoll DOS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservices sammanträde 2020-08-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
  Paragrafer11-15
  Förvaringsplats för protokolletRegion Örebro län
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Drift- och servicenämndens beredningsutskott 2020-09-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer98-101
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 12. Drift- och servicenämndens beredningsutskott 2020-09-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer77-97
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 13. Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2020-09-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes IT-nämnd
  Paragrafer20-27
  Förvaringsplats för protokolletLekebergs kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 14. Bildningsnämndens sammanträde 2020-08-25 
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer92 - 108
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-08-25 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 15. Kungörelse om flyttat fordon 2020-08-12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  DokumentKungörelse 2020-08-12x.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.