Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2022-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer103 - 116
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 2. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2022-09-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens arbetsutskott
  Paragrafer72-83
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservices sammanträde 2022-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
  Paragrafer12-18
  Förvaringsplats för protokolletRegion Örebro län
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 4. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2022-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  Paragrafer26 - 34
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-09-06 - Protokoll BIN KFU.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 5. Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2022-09-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes IT-nämnd
  Paragrafer15-20
  Förvaringsplats för protokolletLekebergs kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 6. Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2022-08-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes överförmyndarnämnd
  Paragrafer31-44
  Förvaringsplats för protokolletSydnärkes överförmyndarkansli, Kumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 7. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2022-09-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer77-99
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2022-09-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer124-132
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer86-97
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-09-13 - Protokoll KS.pdf Pdf, 4.9 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 10. Bildningsnämndens sammanträde 2022-08-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer85 - 104
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-08-30 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 5.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 11. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer87-95
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.