Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Så överklagar du ett beslut

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Sydnärkes lönenämnd 2019-12-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes lönenämnd
  Paragrafer17-27
  Förvaringsplats för protokolletKumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Kungörelse: Grannehörande för bygglovsansökan på fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnation av omlastningsstation för hushållsavfall har inkommit till Hallsbergs kommun. Omlastningen är tänkt att placeras på fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1. Ärendenummer: 2019/M1102.

  Har ni synpunkter på den aktuella byggnationen eller vill ta del av bygglovshandlingar kontakta bygglovsenheten i Kumla via servicecenter på 019-58 80 00 eller bygglovsenheten@kumla.se.

 3. Bildningsnämndens beredningsutskott 2020-01-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer1 - 14
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 2019-12-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTaxe- och avgiftsnämnden
  Paragrafer17-26
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2019-12-18 - protokoll TAN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer1-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareKommunsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2020-01-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer1-14
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.