Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Kungörelse om flyttade fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  DokumentKungörelse om flyttade fordon 2024-07-17.pdf Pdf, 116.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när en månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet drift- och serviceförvaltningen, tekniska avdelningen.

  Kungjord datum: 2024-07-10

  Registreringsnummer: CKR570

  Fabrikat: Ford

  Protokollnummer: 2024-109

  Urspr. uppställningsplats: Erstorpsvägen mittemot 21, Sköllersta

  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

  Kungjord datum: 2024-07-17

  Registreringsnummer: TBY686

  Fabrikat: Kia

  Protokollnummer: 2024-108

  Urspr. uppställningsplats: Kapellgatan, Hallsberg, Hallsbergs kommun

  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

 2. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts extra sammanträde 2024-07-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer132-136
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.