Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-10-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer111 - 123
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 25 oktober
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 oktober klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

  Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Delårsrapport 2021 Hallsbergs kommun
  • Kommunalt partistöd 2022

  Kallelse kommunfullmäktige 2021-10-25 Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.

 3. Beslut om betydande miljöpåverkan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts extrainsatta sammanträde 2021-10-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer120-123
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Myndighetsnämndens sammanträde 2021-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMyndighetsnämnden
  Paragrafer10-13
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-10-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer113-129
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer109-119
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2021-10-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer163-172
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Taxe- och avgiftsnämndens sammanträde
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTaxe- och avgiftsnämnden
  Paragrafer11-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-10-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer100-113
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Drift- och servicenämndens sammanträde 2021-09-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer88-99
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 12. Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer65-82
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-09-27 - Protokoll KF.pdf Pdf, 15.8 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 13. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-09-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer98-113
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-09-22 - Protokoll SAN.pdf Pdf, 9.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 14. Bildningsnämndens sammanträde 2021-09-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer94 - 110
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-09-21 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.