Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Bildningsnämndens sammanträde 2024-02-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer15 - 31
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2024-02-27 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 8.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 2. Sydnärkes lönenämnds sammanträde 2024-02-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes lönenämnd
  Paragrafer1-5
  Förvaringsplats för protokolletKumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 3. Taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 2024-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTaxe- och avgiftsnämnden
  Paragrafer1-7
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2024-02-22-Protokoll TAN.pdf Pdf, 8.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservices sammanträde 2024-02-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
  Paragrafer1-7
  Förvaringsplats för protokolletRegion Örebro län
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 5. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2024-02-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer15 - 31
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2024-02-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer10-28
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2024-02-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes överförmyndarnämnd
  Paragrafer1-10
  Förvaringsplats för protokolletSydnärkes överförmyndarkansli, Kumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 8. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2024-02-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer1, 3-16
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2024-02-07 - Protokoll SAN § 1, §§ 3-16.pdf Pdf, 8.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 9. Drift- och servicenämndens sammanträde 2024-02-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer1-17
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.