Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Så överklagar du ett beslut

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2019-09-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer180-192
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2019-09-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer98-115
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-09-11 - Protokoll SAN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2019-09-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer91-104
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Sydnärkes lönenämnd sammanträde 2019-09-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes lönenämnd
  Paragrafer1-8
  Förvaringsplats för protokolletKumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 23 september
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Ansvarig för kungörelsenNämndsekreterare
  Dokument2019-09-23 Kallelse KF.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Drift- och servicenämndens beredningsutskott 2019-09-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens arbetsutskott
  Paragrafer78-102
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer106-109
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-09-09 - Protokoll KS (extrainsatt).pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer84-105
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-09-03 - Protokoll KS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Sydnärkes IT-nämnd sammanträde 2019-08-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes IT-nämnd
  Paragrafer25-32
  Förvaringsplats för protokolletLekebergs kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Bildningsnämndens sammanträde 2019-08-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer82-94
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-08-27 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2019-08-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer105-125
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med