Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2020-07-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer147-148
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer78,80-81
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareKommunsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2020-06-15 Protokoll Extrainsatt KS §78,80-81.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2020-06-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer137-146
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice sammanträde 2020-06-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
  Paragrafer6-10
  Förvaringsplats för protokolletRegion Örebro län
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Bildningsnämndens sammanträde 2020-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer74 - 91
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-06-16 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-06-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer81-95
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-06-17 - Protokoll SAN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Drift- och servicenämnden 2020-06-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer58-68
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2020-06-17 - Protokoll DOS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Kommunfullmäktige sammanträde 2020-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer20-40
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareKommunsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2020-06-15-Protokoll KF.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer79
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareKommunsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2020-06-15 Protokoll KS § 79.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.