Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Så överklagar du ett beslut

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Sydnärkes lönenämnds sammanträde 2019-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes lönenämnd
  Paragrafer1-6
  Förvaringsplats för protokolletKumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Bildningsnämndens sammanträde 2019-05-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer52 - 65
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-05-14 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2019-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer63 - 81
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Kungörelse: Valnämndens preliminära rösträkning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Den 29 maj klockan 10.00 hålls valnämndens preliminära rösträkning på kommunhuset i Hallsberg.

  Den preliminära rösträkningen är öppen för allmänheten.

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer42 - 69
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Val till Europarlamentet 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen i Örebro län
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till Europarlamentet kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 08.00 måndagen den 27 maj 2019.

  Länsstyrelsen i Örebro län

 7. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2019-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer52-63
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer17 - 33
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-04-29 - Protokoll KF.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2019-04-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer51 - 61
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2019-05-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer84 - 99
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Bildningsnämndens sammanträde 2019-04-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer41 - 51
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-04-23 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 12. Kungörelse om flyttade fordon 2019-04-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av
  fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

  Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag
  eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren
  underrättats, tillfaller det Tekniska avdelningen.

  Ärendenummer: 2019‐115
  Registreringsnummer: TJP449
  Fordonstyp: Personbil
  Fabrikat: SUZUKI LIANA 5D 1,6
  Ursprunglig uppställningsplats: Skolvägen 2, Pålsboda
  Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö

  Ärendenummer: 2019‐116
  Registreringsnummer: ROK186
  Fordonstyp: Personbil
  Fabrikat: SAAB 9‐5 AERO 4D
  Ursprunglig uppställningsplats: Stensbovägen 8, Pålsboda
  Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö

  Ärendenummer: 2019‐117
  Registreringsnummer: SFW741
  Fordonstyp: Personbil
  Fabrikat: FORD BWY MONDEO
  Ursprunglig uppställningsplats: Norra storgatan 12, Pålsboda
  Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö

  Ärendenummer: 2019‐118
  Registreringsnummer: USX957
  Fordonstyp: Personbil
  Fabrikat: SAAB 9-5 LINEARSPORT SPUrsprunglig
  uppställningsplats: Norra promenaden 21, Pålsboda
  Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö

  Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Hallsbergs kommun, telefon: 0582‐68 50 00.