Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2023-05-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  Paragrafer10 - 19
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-05-29 - Protokoll BIN KFU.pdf Pdf, 3.4 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 2. Kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer37-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-05-30 - Protokoll KS.pdf Pdf, 97.5 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 3. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 12 juni
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 juni klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

  Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Tertialrapport 2023 Hallsbergs kommun
  • Gemensamma planeringsförutsättningar 2024-2026

  Kallelse kommunfullmäktige 2023-06-12 Pdf, 89.8 MB, öppnas i nytt fönster.

 4. Social - och arbetsmarknadsnämnden 2023-05-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer56-68
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2023-05-24 Protokoll SAN.pdf Pdf, 1.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 5. Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2023-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes IT-nämnd
  Paragrafer8-16
  Förvaringsplats för protokolletLekebergs kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-05-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer31-50
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Sydnärkes lönenämnds sammanträde 2023-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes lönenämnd
  Paragrafer7-13
  Förvaringsplats för protokolletKumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 8. Bildningsnämndens sammanträde 2023-05-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer45 - 62
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2023-05-09 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 28.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 9. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer50-63
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-05-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer47-59
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.