Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Så överklagar du ett beslut

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-04-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer31-50
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareKommunsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2020-04-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer65-85
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Bildningsnämndens sammanträde 2020-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer29 - 43
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-03-24 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Kungörelse om flyttat fordon 2020-03-31
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  DokumentKungörelse flytt av fordon - 102, 104, 105 och 106.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2020-03-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes överförmyndarnämnd
  Paragrafer12-23
  Förvaringsplats för protokolletSydnärkes överförmyndarkansli, Kumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-03-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer23-41
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-03-25 - Protokoll SAN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Drift- och servicenämnden 2020-03-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer16-30
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2020-03-18 - protokoll DOS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Kungörelse om flyttat fordon 2020-03-23
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  DokumentKungörelse flytt av fordon - 101 och 103.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 2020-02-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTaxe- och avgiftsnämnden
  Paragrafer1-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2020-03-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer63-64
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.