Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Sydnärkes lönenämnds sammanträde 2021-12-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes lönenämnd
  Paragrafer24-29
  Förvaringsplats för protokolletKumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Valnämndens sammanträde 2022-01-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer1-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2022-01-10-Protokoll VN.pdf Pdf, 1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-12-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer154-175
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-12-22 - Protokoll SAN.pdf Pdf, 9.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Sydnärkes IT-nämnd 2021-12-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes IT-nämnd
  Paragrafer19-27
  Förvaringsplats för protokolletLekebergs kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Drift- och servicenämndens sammanträde 2021-12-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer136-144
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2021-12-22 - Protokoll DOS.pdf Pdf, 2.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Kungörelse om flyttade fordon 2021-12-06
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareTekniska avdelningen
  Nedladdningsbart dokumentKungörelse 2021-12.pdf Pdf, 237.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.