Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-02-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer16 - 32
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2021-02-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes IT-nämnd
  Paragrafer1-7
  Förvaringsplats för protokolletLekebergs kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Drift- och servicenämndens sammanträde 2021-02-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer1-26
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2021-02-17 - Protokoll DOS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservices sammanträde 2021-02-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
  Paragrafer1-4
  Förvaringsplats för protokolletRegion Örebro län
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-15
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-02-15 - Protokoll KF.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Bildningsnämndens sammanträde 2021-02-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer1 - 15
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-02-09 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-02-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer1-21
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-02-16 - Protokoll SAN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.