Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2023-01-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer1-17
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-01-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer1-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Bildningsnämndens presideträff 2023-01-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer1 - 14
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 4. Drift- och servicenämndens sammanträde 2023-01-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer1-8
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2023-01-11 - Protokoll DOS.pdf Pdf, 761 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 5. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2023-01-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer1-13
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Kungörelse om flyttat fordon 2022-11-14
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

  Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det tekniska avdelningen.

  Om du har frågor om flyttade fordon, ring kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00.

  Fordon 1

  Datum för kungörelse: 2022-03-08
  Registreringsnummer:
  SJY819
  Fabrikat: Mitsubishi
  Protokollnummer: 2022-121
  Ursprunglig uppställningsplats: Hardemovägen 5-15, Hallsberg
  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

   

  Fordon 2

  Datum för kungörelse: 2022-11-11
  Registreringsnummer: SXA569
  Fabrikat: SAAB
  Protokollnummer: 2022-122
  Ursprunglig uppställningsplats: Rättarevägen, Hallsberg
  Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.