Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer74-97
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-11-23 - Protokoll KF.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer116-128
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Bildningsnämndens sammanträde 2020-11-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer138 - 153
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-11-17 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Drift- och servicenämndens sammanträde 2020-11-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer103-118
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-11-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer157, 164
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-11-18 - Protokoll SAN §§ 157,164.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2020-11-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer224-246
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-11-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer144-156, 158-163
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-11-18 - Protokoll SAN §§ 144-156, 158-163.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2020-11-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer116-132
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer116-137
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2020-11-10 - Protokoll KS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2020-11-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer142-161
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Bildningsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2020-11-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer134 - 149
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 12. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer98-115
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.