Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Så överklagar du ett beslut

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2019-11-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer156-178
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2019-11-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer121 - 136
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat till och med

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 november klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

  Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
  • Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Hallsbergs kommun 2019-2022

  Kallelse kommunfullmäktige 2019-11-25PDF

 4. Bildningsnämndens beredningsutskott 2019-11-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer118 - 128
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer124-140
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-11-05-Protokoll KS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Bildningsnämndens sammanträde 2019-10-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer109 - 121
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-10-29 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 2019-10-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTaxe- och avgiftsnämnden
  Paragrafer9-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-10-23 Protokoll TAN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2019-10-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer129-146
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-10-30 - Protokoll SAN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2019-10-28-Protokoll KF.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer100-111
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2019-10-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer230-241
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 12. Myndighetsnämnden 2019-09-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMyndighetsnämnden
  Paragrafer14-19
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 13. Drift- och servicenämnden 2019-10-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer113-128
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2019-10-23 - protokoll DOS.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.