Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, kungörelser och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer16-43
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-04-26 - Protokoll KF.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 2. Bildningsnämndens sammanträde 2021-04-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer33 - 48
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-04-20 - Protokoll BIN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 3. Drift- och servicenämndens sammanträde 2021-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer43-59
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer41-60
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-04-28 - Protokoll SAN.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 5. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2021-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  Paragrafer12 - 19
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2021-04-27 - Protokoll BIN KFU.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2021-04-22 Extrainsatt
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer80-82
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-04-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer43-59
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2021-04-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer43-62
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 9. Kungörelse om flyttat fordon 2021-03-19
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  DokumentKungörelse 2021-105.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.