Boende och trafik

Bygglov, återvinning, lediga tomter, felanmälan, gata och park, vatten och avlopp med mera.

 • Detaljplaner och översiktsplan

  Se pågående planarbeten, gällande detaljplaner och översiktsplan, ansök om planbesked.

 • Felanmälan

  Felanmäl bland annat vägar, vattenläckor, belysning, kommunalt vatten och avlopp. Anmäl misstänkt matförgiftning.

 • Din bostad

  Ansök om att installera värmepump, mät radon i din bostad, få energi- och klimatrådgivning, ansök om att ta ned träd, läs om OVK med mera.

 • Bygglov och andra lov

  Se vilka regler som gäller om du ska bygga, riva eller förändra och få information om hur ansökan och processerna går till.

 • Trafik och gator

  Hitta parkeringar, sök parkeringstillstånd, ansök om blomlådor för trafiksäkerhet och tillstånd att gräva och schakta med mera.

 • Vatten och avlopp

  Installera enskilt avlopp, anslut dig till kommunalt vatten- och avlopp, se regler för slam och latrin med mera.

 • Bostad och tomter

  Se lediga tomter, hitta hyresvärdar i kommunen och läs om markanvisning med mera.

 • Avfall och återvinning

  Hitta information om sophämtning, återvinningscentraler och återvinningsstationer. Anmäl hemkompostering med mera.

 • Kommunkartan

  Hitta badplatser, återvinning, skolor, förskolor med mera i kommunkartan.