Boende och trafik

Bygglov, avfall och återvinning, felanmälan, lediga tomter och tomtkö, gata och park, vatten och avlopp, detaljplaner med mera.

 • Bostad och tomter

  Se lediga tomter och lägenheter, registrera dig i tomtkön, läs om markanvisning med mera.

 • Avfall och återvinning

  Hitta information om sophämtning, återvinningscentraler och återvinningsstationer. Anmäl hemkompostering med mera.

 • Bygglov och andra lov

  Se vilka regler som gäller om du ska bygga, riva eller förändra. Få information om hur ansökan och processerna går till.

 • Översiktsplanering och detaljplanering

  Pågående planarbeten, gällande detaljplaner, översiktsplan, centrumplan och planbesked.

 • Trafik, gator och allmän plats

  Hitta parkeringar, sök parkeringstillstånd, läs om snöröjning, ansök om blomlådor för trafiksäkerhet och tillstånd att gräva samt schakta med mera.

 • Vatten och avlopp

  Kommunalt vatten och avlopp. Regler för slam och latrin. Vattenskyddsområden, små avlopp och kommunalt VA vid Tisaren med mera.

 • Felanmälan och synpunkter

  Felanmäl eller lämna synpunkter om bland annat vägar, belysning och kommunalt vatten och avlopp. Anmäl misstänkt matförgiftning.

 • Din bostad

  Ansök om att installera värmepump. Mät radon i din bostad. Få energi- och klimatrådgivning. Ansök om att ta ned träd. Läs om OVK med mera.

 • Kommunkartan

  Se detaljplaner, motionsspår, återvinning, lediga tomter med mera i kommunkartan.

 • Hallsbergs bostads AB

  Välkommen till Hallsbergs bostads AB. Här har vi samlat all information för dig som antingen redan bor hos oss, eller som vill bo hos oss.