Boende och trafik

Bygglov, avfall och återvinning, felanmälan, lediga tomter, gata och park, vatten och avlopp, detaljplaner med mera.

 • Bostad och tomter

  Se lediga tomter och lägenheter, läs om markanvisning med mera.

 • Avfall och återvinning

  Hitta information om sophämtning, återvinningscentraler och återvinningsstationer. Anmäl hemkompostering med mera.

 • Bygglov och andra lov

  Se vilka regler som gäller om du ska bygga, riva eller förändra. Få information om hur ansökan och processerna går till.

 • Översiktsplanering och detaljplanering

  Pågående planarbeten, gällande detaljplaner, översiktsplan, centrumplan och planbesked.

 • Trafik, gator och allmän plats

  Hitta parkeringar, sök parkeringstillstånd, läs om snöröjning, ansök om blomlådor för trafiksäkerhet och tillstånd att gräva och schakta med mera.

 • Vatten och avlopp

  Anslut dig till kommunalt vatten- och avlopp, se regler för slam och latrin, se vattenskyddsområden, läs om kommunalt VA vid Tisaren och om små avlopp med mera.

 • Felanmälan och synpunkter

  Felanmäl eller lämna synpunkter om bland annat vägar, belysning och kommunalt vatten och avlopp. Anmäl misstänkt matförgiftning.

 • Din bostad

  Ansök om att installera värmepump, mät radon i din bostad, få energi- och klimatrådgivning, ansök om att ta ned träd, läs om OVK med mera.

 • Kommunkartan

  Hitta badplatser, återvinning, skolor, förskolor med mera i kommunkartan.