Din bostad

Ansök om att installera värmepump, mät radon i din bostad, få energi- och klimatrådgivning, ansök om att ta ned träd, läs om OVK med mera.

 • Bredband

  Se vem som ansvarar för vad när det gäller bredband och vilken kommunens roll är.

 • Elda med ved inomhus

  Se vad som gäller om du eldar med ved inomhus.

 • Eldning utomhus och fyrverkerier

  Se vad som gäller om du ska elda trädgårdsavfall, anordna en valborgsmässoeld eller använda fyrverkerier.

 • Energi- och klimatrådgivning

  Läs om hur du kan få kostnadsfria råd om el, uppvärmning, isolering och bidrag.

 • Förfallna hus och ovårdade tomter

  Se vilket ansvar du som är fastighetsägare har för att hålla byggnader på din fastighet i vårdat och underhållet skick.

 • Förvaring av brandfarlig vara i ditt hem

  Se hur du söker tillstånd för att få förvara brandfarliga varor hemma.

 • Husdjur och tillstånd för djurhållning

  Läs om tillstånd för att ha djur i tätort, vad du ska göra om du störs av hundar eller katter och om andra frågor som gäller djur.

 • Installera värmepump

  Anmäl eller ansök om att få installera bergvärme, ytjordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme och se vilka regler som gäller.

 • Kontroll av ventilation - OVK

  Se hur ofta obligatorisk ventilationskontroll ska göras i olika typer av byggnader. Läs om regler för kontrollen.

 • Källaröversvämning

  Läs vad du kan göra för att minska risken för översvämning i din källare.

 • Mät radon i din bostad

  Läs om radonmätning och radonsanering i ditt hem, bidrag för sanering och hur radon påverkar dig.

 • Skyddsjakt

  Läs om när kommunen bedriver skyddsjakt och vad som gäller om du har problem med vilt, till exempel vildsvin, på din mark.

 • Sotning

  Nerikes brandkår är ansvarig för sotning och brandskyddskontroller i Hallsbergs kommun.

 • Störningar i din bostad

  Se vad du kan göra om du har problem med bland annat störande lukter, buller eller skadedjur i din hyresrätt eller bostadsrätt.

 • Ta ner träd på kommunens mark

  Läs om hur du ansöker om att vi ska fälla ett träd som står på kommunens mark. Se vilket datum du senast måste ansöka.