Förvaring av brandfarlig vara i ditt hem

Se hur du söker tillstånd för att få förvara brandfarliga varor hemma.

Om du vill förvara en större mängd brandfarlig vara i ditt hem måste du söka tillstånd från Nerikes brandkår.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.