Störningar i din bostad

Se vad du kan göra om du har problem med bland annat störande lukter, buller eller skadedjur i din hyresrätt eller bostadsrätt.

Om du störs i din bostad ska du generellt agera så här:

1. Prata med hyresvärden eller styrelsen
Om du har problem med störningar i din hyresrätt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren.

Bor du i bostadsrätt ska du i första hand kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening.

Det är hyresvärden, fastighetsägaren eller styrelsen i din bostadsrättsförening som har ansvar för att du inte utsätts för störningar där du bor.

2. Kontakta hyres-och arrendenämnden
Du som hyr en bostad eller äger en bostadsrätt kan också kontakta Hyres- och arrendenämnden i Linköping om din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening inte hjälper dig.

Hyres-och arrendenämnden i Linköpings webbplatslänk till annan webbplats

Om tvister gällande bostadens skick, Hyres- och arrendenämnden i Linköpings webbplatslänk till annan webbplats

Om lagar och regler för bostadsrätt, Hyres- och arrendenämnden i Linköpings webbplatslänk till annan webbplats

3. Kontakta kommunens miljöenhet
Om du inte får hjälp från din hyresvärd, fastighetsägare, styrelsen i din bostadsrättsförening eller hyres- och arrendenämnden kan du kontakta kommunens miljöenhet. Det gäller om du har problem med ventilation, värme, kyla, fukt, lukt och buller.

Du anmäler ditt klagomål med hjälp av blanketten nedan. Läs noga igenom informationen på blanketten och på kommunens hemsida innan du fyller i blanketten.

Tänk på:
 • Miljöenheten handlägger inte en anmälan så länge utredning eller åtgärder fortfarande pågår från din hyresvärd, fastighetsägare, styrelsen i din bostadsrättsförening eller hyres- och arrendenämnden.
 • Vi utreder inte kommande störningar.
 • Vi utreder inte tidigare störningar.

Blankett - Klagomål på störningar i din bostadPDF

Råd och information om du störs

Buller

Tillfälliga störningar
Miljöenheten utreder inte tillfälliga störningar, till exempel

 • musikevenemang under en dag eller som pågår under en mycket begränsad del av dagen
 • störningar som beror på högljudda människor i anslutning till restauranger eller nattklubbar.

Polisen eller ordningsvakter hanterar den typen av störningar med stöd av ordningslagen.

Trafikbuller
Om du vill klaga på buller från vägtrafiken ska du i första hand kontakta väghållaren.

För de kommunala vägarna är kommunens drift- och servicenämnd väghållare.

Trafikverket är väghållare för järnväg, riksvägar, länsvägar och europavägar.

Vissa vägar är enskilda vägar. Där är det oftast en organisation som är väghållare. Till exempel en förening eller samfällighet.

I Trafikverkets tjänst Sveriges vägar på karta kan du se vem som är vägghållare. Välj kartlagret Väghållare i rullgardinsmenyn.

Tjänsten Sveriges vägar på kartalänk till annan webbplats

Fukt och missfärgningar

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fuktskador. En fuktskada kan också visa sig genom

 • obehaglig lukt
 • färg som flagnar
 • tapet eller mattor som bubblar sig.

Det här kan du göra för att undvika fuktskador:

 • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Låt dörren till badrummet stå öppen efter dusch och bad för att vädra ut all fukt.
 • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Kontakta hyresvärden, fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Lukter

Matos, röklukt och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus.

Även mindre störande lukter får inte regelbundet förekomma i en bostad. Det gäller till exempel lukter från bagerier.Lukterna tar sig in i bostaden via ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget eller uteluftventilerna.

Bor du i ett flerfamiljshus och anser att du under längre tid störts av lukter från andra lägenheter eller trapphus ska du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsförenings styrelse för att få hjälp.

Det är hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för att de boende inte utsätts för luktstörningar.

Om lukterna orsakas av en annan verksamhet, till exempel en restaurang, bör du i första hand kontakta dem och berätta att du störs.

Dålig ventilation

Tips för bra luft inomhus
En fungerande ventilation är en förutsättning för att du ska må bra i din bostad. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförenings styrelse om du upplever att ventilationen inte fungerar.

 • Se till att tilluftsventilerna i sovrum och vardagsrum är öppna så mycket som möjligt. Dessa ventiler är ofta placerade ovanför eller under fönstren. En annan typ av ventiler kan sitta på ytterväggen vis sidan av fönstret.
 • Håll alltid frånluftsventilerna i kök och badrum öppna.
 • Rengör ventilerna regelbundet.
 • Har du köksfläkt så rengör filtret regelbundet.
 • Finns det filter i tilluftsdonen så behöver de bytas minst 2 gånger per år, ibland oftare beroende på föroreningar i tilluften. Denna uppgift brukar oftast utföras av en fastighetsskötare.
 • Bor du i ett område med låga halter av luftföroreningar utomhus så kan du korta stunder vädra för att byta ut inomhusluften. Bor du inom ett område med höga halter luftföroreningar så bör du avstå från vädring.
 • När du lagar mat är det bättre att du öppnar ett fönster i ett intilliggande rum än att öppna köksfönstret. Tänk på att dörren till köket i så fall ska vara öppen.
 • Torka av golv och väggar efter att du har duschat eller badat. Ställ gärna upp dörren till badrummet.
 • Använd duschdraperi.
 • Undvik att hänga mycket tvätt på tork i lägenheten
 • Observera att tilluftsventiler ska finnas i sovrum och vardagsrum men inte i kök och badrum.

Ljus

Om du störs av en skylt eller fasadbelysning
Blir du störd av en upplyst skylt, fasadbelysning eller liknande ljuskälla råder miljöenheten dig att i första hand prata med den som är ansvarig för belysningen.

Upplever du att det inte hjälper kan du göra en anmälan till miljöenheten.

I din anmälan behöver vi följande information:

 • Eventuella bygglov
 • Skylten eller belysningens storlek och omfång
 • Skylten eller belysningens placering och syfte
 • Avståndet till din bostad
 • Om det finns fönster och balkonger eller uteplatser som exponeras för störningen
 • Under vilka förhållanden och tider som belysningen är på
 • Belysningens ljusstyrka och vilken typ av sken (till exempel blinkande eller fast sken, vitt eller färgat sken).

Om du störs av balkongbelysning eller prydnader
Störs du av grannars balkongbelysning eller prydnadsanordningar bedömer miljöenheten att det inte är en olägenhet för människors hälsa.

Du har däremot rätt att få ett överklagbart beslut. Vill du ha ett överklagbart beslut kan du kontakta miljöenheten.

Skadedjur och ohyra

Hyresgäster och bostadsrättsägare som har problem med ohyra eller skadedjur ska i första hand kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse. De har ansvaret för att utföra nödvändiga åtgärder. Ofta finns ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till dem.

Exempel på ohyra

 • mjölbaggar
 • ängrar
 • myror
 • silverfiskar
 • getingar
 • flugor
 • kackerlackor

Med skadedjur menas

 • möss
 • råttor

Det här kan du göra för att förhindra skadedjur

 • Städa och håll rent.
 • Om du har varit utomlands. Titta noga igenom ditt bagage så du inte har råkat få med dig insekter.
 • Om du köper direktimporterade matvaror – var uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.
 • Låt inget ätbart ligga framme. Det kan locka till sig råttor och möss.
 • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela och kunna förslutas ordentligt. Detsamma gäller komposter.

Temperaturer och drag

Temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader, mätt med vanlig väggtermometer, för att inte bedömas som olägenhet för människors hälsa.

Känns temperaturen för kall eller varm ska du vända dig till din hyresvärd, fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening.

Temperatur inomhus, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Aktuella vädervarningar i Sverige SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Högre temperaturer måste accepteras i perioder
Normalt ligger riktvärdet för hög temperatur inomhus på 24 - 26 grader. Sommartid måste man dock acceptera att det i perioder kan bli ännu varmare inomhus. Kortvarigt ligger riktvärdet då på 28 grader. Riktvärdena gäller inte vid extrema väderförhållanden, så som kraftiga värmeböljor.

Dra för gardiner eller dra ned persienner
För att hindra att lägenheten värms upp under soliga dagar kan du dra för gardiner eller använda persienner och markiser. Tänk även på hur du vädrar. Om du vädrar mitt på dagen finns det risk för att du släpper in värmen istället för att hålla den ute. Det fungerar ofta bättre att vädra på kvällar eller nätter då temperaturen utomhus är lägre, gärna genom korsdrag om det är möjligt.

Håll koll på om SMHI utfärdat varningar för höga temperaturer och följ Folkhälsomyndighetens råd för värmeböljor.

När det blir för varmt, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Störningar miljöenheten inte kan hjälpa dig med

Det finns störningar som miljöenheten inte kan hjälpa dig med:

Grannar

Upplever du att din granne stör dig så prata med den.

Fortsätter störningen från din granne så kontaktar du din hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Får du ingen hjälp från din hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse så behöver du kontakta polisen eller om hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse har avtal med en störningsjour så kontaktar du dem.

Lukter utomhus

Lukt från till exempel vedeldning, gödselspridning eller restauranger. I samhällen finns det många lukter. Väljer man att bo i en tätort, stad eller i ett annat tätbebyggt område så behöver man tåla mer störningar.

Vilda djur

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt att vilda djur inte är en olägenhet för människors hälsa.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.