Bredband

Se vad som gäller för bredband.

Hallsbergs kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. Det är operatörerna själva som ansvarar för att bredbandsnätet byggs ut. Kommunen har en mer strategisk roll, som går ut på att arbeta övergripande för att du som är invånare, företagare och besökare ska ha tillgång till bredband.

På bredbandskartan.se kan du se information om bredband där du borlänk till annan webbplats

Byanätsforumlänk till annan webbplats stöttar sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät.

Bredbandsforumlänk till annan webbplats är en del av bredbandsstrategin för Sverige. Forumet ska främja samverkan kring bredbandsutbyggnad.

bredband.selänk till annan webbplats kan du jämföra bredband där du bor

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.