Bredband

Se vem som ansvarar för vad när det gäller bredband och vilken kommunens roll är.

Hallsbergs kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. Det är operatörerna själva som ansvarar för att bredbandsnätet byggs ut.

Kommunen arbetar övergripande för att du som är invånare eller företagare ska ha tillgång till bredband.

På bredbandskartan.se kan du se information om bredband där du bor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns också flera webbtjänster du kan använda för att jämföra abonnemang och priser.

Byanätsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stöttar sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät.

Bredbandsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en del av bredbandsstrategin för Sverige. Forumet ska främja samverkan kring bredbandsutbyggnad.

Post- och telestyrelsen har ett nationellt bredbandsstöd för privata och offentliga nätbyggare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentrådgivning om abonnemang för tv, telefoni och bredband på Telekområdgivarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.