Elda med ved inomhus

Se vad som gäller om du eldar med ved inomhus.

Om du eldar med ved är du ansvarig för att dina grannar störs så lite som möjligt av röken eller lukten. Du får bara elda med torr ved.

I Hallsbergs kommun gäller de här föreskrifterna för eldning inomhus:

  • Lufttillförseln ska vara god
  • Bränslet skall förvaras torrt.
  • All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.
  • Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos dig som äger anläggningen under minst 5 år.
  • Om du eldar med ved för uppvärmning eller trivsel är du ansvarig för att dina grannar störs så lite som möjligt av rök och lukt.

Om att elda med ved i kamin, spis och ugn på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om du ska installera en eldstad måste du göra en anmälan till kommunen.

Installera eldstad eller rökkanal

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.