Mät radon i din bostad

Läs om radonmätning och radonsanering i ditt hem, bidrag för sanering och hur radon påverkar dig.

Radon är en skadlig gas som kan finnas i ditt hem. Du kan mäta hur mycket radon som finns. Om du behöver sanera kan du söka bidrag från Boverket.

Om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Mäta radon

Om att mäta radon på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Guide för att mäta radon på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Radonmätning ska göras mellan den 1 oktober och den 30 april. Mätningen ska pågå under minst två månader. Du mäter radon i ditt hus genom att beställa mätdosor från ett laboratorium som är godkänt för att analysera radon. Det kallas att laboratoriet är ackrediterat.

Hitta ackrediterade laboratorier på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats.

Film om att mäta radon

Filmen är framtagen av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bidrag för radonsanering

Du som är småhusägare kan få bidrag för att sanera radon i huset du äger och bor i.

Om bidrag för radonsanering på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Hitta företag med kunskaper inom radonåtgärder på Svensk radonförenings webbplats Länk till annan webbplats.

Om radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas

  • i uran i berggrunden
  • i vissa byggnadsmaterial, som blå lättbetong
  • i hushållsvatten.

Den vanligaste källan till radon är marken. Radonet finns i berggrunden och tar sig in i huset. Blå lättbetong är ett byggnadsmaterial som användes mellan 1928 och 1975. Betongen innehåller uran som kan avge radon. Vatten från grundvattentäkter innehåller mer radon än vatten från ytvattentäkter.

Påverkan på hälsan​

Du andas in radonet med luften. Man vet att risken för lungcancer ökar om man utsätt för radon under en lång tid. Risken är störst hos personer som är eller har varit rökare.

Radon i flerbostadshus

Det är den som äger eller förvaltar ett flerbostadshus som ansvarar för att mäta radon och göra åtgärder. Radonhalten ska kontrolleras med ungefär tio års mellanrum. Miljöenheten ansvarar för tillsynen (kontrollen) av radonarbetet.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.