Mät radon i din bostad

Läs om radonmätning och radonsanering i ditt hem, samt hur radon påverkar dig.

Radon är en skadlig gas som kan finnas i ditt hem. Du kan mäta hur mycket radon som finns.

Om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mäta radon

Om att mäta radon på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Guide för att mäta radon på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonmätning ska göras mellan den 1 oktober och den 30 april. Mätningen ska pågå under minst två månader. Du mäter radon i ditt hus genom att beställa mätdosor från ett laboratorium som är godkänt för att analysera radon. Det kallas att laboratoriet är ackrediterat.

Hitta ackrediterade laboratorier på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om att mäta radon

Filmen är framtagen av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Filmens innehåll som text

Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon? Har du flyttat, byggt om eller byggt nytt? Eller var det bara länge sedan du mätte radonhalten? Då bör du mäta!

Radon ökar nämligen risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare.

Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige. Eftersom dödligheten är så hög i lungcancer motsvarar det fler dödsfall än i trafiken.

Det är enkelt att mäta radon. Du behöver mätdosor som placeras i olika rum i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Om mätningen visar att radonhalten är högre än referensnivån 200 becquerel per kvadratmeter inomhusluft bör du ta reda på varifrån radonet kommer. Sedan vidta åtgärder genom att kontakta ett radonsaneringsföretag.

Du kan söka radonbidrag för saneringskostnaderna. Genom radonbidraget kan du ersättas för 50 procent av kostnaderna, upp till 25 000 kronor.

Radon finns i mark, byggnadsmaterial och vatten från egen brunn. Beställ mätdosor via ett mätlaboratorium eller saneringsföretag.

Miljökontoret i din kommun har information om radonmätning och kan i vissa fall förmedla dosor till ett lägre pris.

Vill du veta mer? www.stralsakerhetsmyndigheten/omraden/radon.

www.boverket.se/radonbidrag.

Kom ihåg! Radon varken syns eller luktar. Enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Strålsäkerhetsmyndigheten. Boverket.

Om radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas

  • i uran i berggrunden
  • i vissa byggnadsmaterial, som blå lättbetong
  • i hushållsvatten.

Den vanligaste källan till radon är marken. Radonet finns i berggrunden och tar sig in i huset. Blå lättbetong är ett byggnadsmaterial som användes mellan 1928 och 1975. Betongen innehåller uran som kan avge radon. Vatten från grundvattentäkter innehåller mer radon än vatten från ytvattentäkter.

Påverkan på hälsan​

Du andas in radonet med luften. Man vet att risken för lungcancer ökar om man utsätt för radon under en lång tid. Risken är störst hos personer som är eller har varit rökare.

Radon i flerbostadshus

Det är den som äger eller förvaltar ett flerbostadshus som ansvarar för att mäta radon och göra åtgärder. Radonhalten ska kontrolleras med ungefär tio års mellanrum. Miljöenheten ansvarar för tillsynen (kontrollen) av radonarbetet.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: miljoenheten@kumla.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.