Kontroll av ventilation - OVK

Läs om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som du alltid ska göra innan du börjar använda ett ventilationssystem. I många byggnader ska OVK också göras regelbundet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.