Tillgänglighetsredogörelser för digital service

Se vilka kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du anmäler bristande tillgänglighet.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda kommunens webbplatser och appar. Här kan du läsa om

  • hur kommunens digitala service uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att servicen kan bli mer tillgänglig.

Tillgänglighetsredogörelser

Appen och webbplatsen Felanmälan Hallsberg

Om appen och webbplatsen för felanmälan

Den appen och webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Formulärets/appens karta är inte avsedd för navigering och undantas därmed enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kartan innehåller till mycket stor del grafiska element och är således väldigt svår att tillgänglighetsanpassa. Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade.

Så har webbplatsen och appen testats

Vår leverantör Infracontrol har låtit ett företag med expertis inom digital tillgänglighet, göra en extern granskning av webbplatsen och appen Felanmälan Hallsbergs kommun.

Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av servicen

Om du behöver information i ett alternativt format kan du skicka e-post till kommun@hallsberg.se. Alternativa format kan till exempel vara tillgänglig PDF, stor text eller lättläst.

Rapportera brister i tillgänglighet till Hallsbergs kommun

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra tjänsters tillgänglighet. Om du vill rapportera brister kan du skicka e-post till kommunikation@hallsberg.se.

Det kan till exempel handla om att du

  • har upptäckt ett problem som inte är beskrivet på den här sidan
  • du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Anmäl bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.