Organisation och styrning

Kommunens organisation, protokoll och mötestider, anslagstavla, säkerhet med mera.

 • Kommunens anslagstavla

  Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

 • Förvaltningar

  Se kommunens förvaltningar och deras ansvarsområden.

 • Politik och beslut

  Se sammanträdestider, kallelser, protokoll och kommunens anslagstavla. Läs om kommunalråd, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

 • Synpunkter, felanmälan och förslag

  Se hur du kan lämna synpunkter, felanmäla och lämna förslag.

 • Nyheter

  Läs nyheter från kommunen.

 • Kommunens organisation

  Se hur kommunens verksamhet är organiserad.

 • Ekonomi och styrning

  Få information om fakturor från kommunen. Se skattesatser, styrsystem och styrdokument. Läs kommunens årsredovisning samt mål- och budgetdokument.

 • Press

  Läs pressmeddelanden från kommunen och få pressbilder.

 • Arkiv och diarium

  Beställ betyg och klasslistor, få information om kommunens arkiv och läs om allmänna handlingar.

 • Så arbetar vi med...

  Se hur vi arbetar med olika frågor och områden som personuppgifter, infrastruktur, arbete, integration, hälsa, kvalitet och utveckling med mera.

 • Kris och säkerhet

  Läs om hur du kan förbereda dig för en kris och var du hittar information under krisen. Se hur kommunen arbetar med krishantering och brottsförebyggande arbete.

 • Statistik

  Ta del av SCB:s kommunfakta och vår öppna data (psi-data).

 • Val till Europaparlamentet

  Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Här hittar du information om hur du röstar, vallokaler och förtidsröstningen.