Så arbetar vi med...

Se hur vi arbetar med olika frågor och områden som personuppgifter, infrastruktur, arbete, integration, hälsa, kvalitet och utveckling med mera.

 • Arbete, sysselsättning och integration

  Läs om hur vi arbetar med feriearbete, kommunens aktivitetsansvar, arbetsmarknads- och integrationsprojekt med mera.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Läs om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och om dina rättigheter som registrerad.

 • Folkhälsa

  Se hur Hallsbergs kommun arbetar med folkhälsa. Läs om överenskommelser och Sydnärkes folkhälsoteam.

 • Förskola och skola

  Läs om hur vi arbetar med kvalitet och utveckling, IT och lärande, måltider med mera.

 • Internationellt arbete

  Få information om kommunens vänorter och EU-projekt kommunen deltar i.

 • Måltider

  Läs om hur kommunen arbetar med måltider och matsvinn i äldreomsorg, förskola och skola.

 • Nationella minoriteter

  Läs om hur vi arbetar med nationella minoriteter, grundskydd för minoriteter, minoritetsspråk med mera.

 • Omsorg, vård och stöd

  Läs brukarundersökningar och patientsäkerhetsberättelser, få information om måltider, nyckelfri hemtjänst, mobil dokumentation och uppsökande verksamhet.

 • Trafik och infrastruktur

  Läs om Trafikverkets projekt med dubbelspår och hur kommunen arbetar med bredband och dricksvattenförsörjning.