Så arbetar vi med...

Se hur vi arbetar med olika frågor och områden som personuppgifter, infrastruktur, arbete, integration, kvalitet och utveckling med mera.

 • Arbete, sysselsättning och integration

  Feriearbete, kommunens aktivitetsansvar, arbetsmarknads- och integrationsprojekt med mera

 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

  När du har kontakt med kommunen i något ärende sparar vi vissa uppgifter om dig. Vi behandlar uppgifterna enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

 • Folkhälsa

  Folkhälsoarbete innebär att planera, genomföra och utvärdera insatser som förbättrar befolkningens hälsa.

 • Förskola och skola

  Måltider, kvalitet och utveckling, IT och lärande med mera

 • Internationellt arbete

  Vänorter och EU-projekt.

 • Omsorg, vård och stöd

  Läs brukarundersökningar och patientsäkerhetsberättelser, få information om måltider, nyckelfri hemtjänst, mobil dokumentation och uppsökande verksamhet.

 • Trafik och infrastruktur

  Trafikverkets projekt med dubbelspår, bredband och dricksvattenförsörjning