Visselblåsarfunktion

Se hur du kan visselblåsa och vad kommunens visselblåsarfunktion ska användas till.

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom Hallsbergs kommun. Tjänsten gör det möjligt att anonymt anmäla om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Det kan anmälas i visselblåsarfunktionen

I kommunens visselblåsarfunktion kan du rapportera om

  • ekonomisk brottslighet, som mutor, stöld och bedrägeri
  • andra missförhållanden som är av allmänt intresse, som intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.
  • allvarliga avvikelser mot interna regler och principer.

Du som visselblåser bör ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann för att omfattas av det lagstadgade skyddet.

Det kan inte anmälas

I visselblåsarfunktionen kan du inte anmäla

  • ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation
  • mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje.

Ärenden som inte faller under visselblåsarlagen rapporteras via närmaste chef, HR‑avdelningen, fackliga företrädare och skyddsombud.

Synpunkter eller klagomål på till exempel gator eller skolor kan inte heller anmälas i denna funktion.

Se hur du lämnar synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.