Folkhälsa

Se hur Hallsbergs kommun arbetar med fokhälsa. Läs om överenskommelser och Sydnärkes folkhälsoteam.

Folkhälsoarbete innebär att planera, genomföra och utvärdera insatser som förbättrar befolkningens hälsa.

Region Örebro län har tecknat överenskommelser med länets tolv kommuner, Örebro läns bildningsförbund samt Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna.

Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 - 2023 - södra länsdelenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Syftet med överenskommelserna är att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa såväl lokalt som regionalt.

Om arbetet med folkhälsa på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Sydnärkes folkhälsoteam fungerar som ett kunskaps- och metodstöd till sydnärkekommunernas ledning och verksamheter. Folkhälsoteamet arbetar på uppdrag av kommunerna utifrån överenskommelsens utgångspunkter.

Om södra länsdelens folkhälsoteam på Lekebergs kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.