Nationella minoriteter

Läs om hur vi arbetar med nationella minoriteter, grundskydd för minoriteter, minoritetsspråk med mera.

Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att

 • skydda de nationella minoriteterna
 • stödja och skydda deras språk och kultur
 • stärka minoriteternas möjlighet till inflytande.

De nationella minoritetsspråken, som är en del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är

 • judar
 • romer
 • samer (som även är ett urfolk)
 • sverigefinnar
 • tornedalingar.

De historiska minoritetsspråken är

 • jiddisch
 • romani chib
 • samiska
 • finska
 • meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de

 • har befolkat Sverige under lång tid
 • utgör grupper med en uttalad samhörighet
 • har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och
 • har en vilja att behålla sin identitet.

Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen (2009:724).

Grundskydd för minoriteter

Det så kallade grundskyddet innebär att:

 • Myndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs.
 • Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
 • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
 • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. De ska också, så långt det är möjligt, samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Minoritetsarbetet i Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun har beslutat om riktningen och satt mål för sitt arbete med nationella minoriteter.

Målen och riktlinjerna har formulerats i styrdokumentet Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter Pdf, 579.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Rättighetsarbetet är i detta styrdokument uppdelat under följande kategorier:

 • Information om rättigheter
 • Skyddande och främjande av språk och kultur
 • Inflytande och delaktighet
 • Äldreomsorg på minoritetsspråk
 • Särskilt skyddade minoritetsspråk i kontakt med kommunen

Styrdokumentet gäller för alla nämnder och verksamheter i kommunal regi.

Lämna in synpunkter om kommunens insatser för minoriteter

Har du förslag eller synpunkter kring kommunens arbete med de nationella minoriteterna, kontakta oss på kommun@hallsberg.se.

Mer information om minoriteternas rättigheter

Länsstyrelsens information om lagstiftning kring minoriteterna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsöversikt om de nationella minoriteterna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kommunens arbete med nationella minoriteter. Pdf, 579.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.