Matsvinn

Läs om hur vi arbetar för att mat och måltider i kommunen ska vara hållbara för människor, djur och miljö. Se vad vi gör för att minska matsvinnet.

Det är matsvinn

Matsvinn kallas det matavfall som egentligen hade kunnat ätas upp. Alltså mat som det inte är något fel på men som slängs för att du till exempel

 • inte orkar äta upp det som finns på tallriken
 • köpt mat som blivit dålig innan du hunnit äta upp den.

I Sverige slänger vi i genomsnitt 19 kilo mat, som egentligen hade kunnat ätas upp, per person och år. I skolmatsalar och andra storkök slängs ungefär 35 000 ton mat i onödan varje år.

Vi behöver arbeta tillsammans för att minska svinnet

Mat som slängs kostar inte bara pengar. Det innebär även en påverkan på vår miljö. Genom att minska matsvinnet i skolorna och inom offentlig sektor kan vi bidra med en god påverkan på vår miljö.

Agenda 2030

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Om Agenda 2030 på FN-förbundets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så mäter kommunen sitt matsvinn

I Hallsbergs kommun genomför vi regelbundet svinnmätningar i våra skolkök. En gång på hösten och en gång på våren. Båda mätningarna utförs under tvåveckorsperioder.

Sedan 2019 mäter vi även svinnet i alla förskolor samt inom äldreomsorgens verksamheter. Under mätningarna noteras

 • antalet matgäster (totalt)
 • mängden serverad mat (kilo)
 • tallrikssvinn (kilo), serveringssvinn (kilo)
 • kökssvinn
 • konsumtionsmätning. Mängden serverings- och tallrikssvinn dras bort från mängden serverad mat. Det ger en siffra på den totala mängden uppäten mat. Vi delar denna siffra med antalet personer som ätit. Resultatet blir en genomsnittlig siffra för vilken mängd mat varje matgäst har ätit upp.

Efter insamlad data kan vi få fram ett resultat som talar om hur vi ligger till just dessa veckor.

Det beror svinnet i skolan på

Matsvinnet i skolan kan bland annat bero på att:

 • Det är svårt för tillagningskök att veta exakt hur mycket mat som går åt.
 • Olika rätter är olika populära.
 • Elever eller andra matgäster tar mer mat än de äter upp.
 • Det är en stressig miljö och svårt att sitta och äta i lugn och ro.
 • Långa köer gör det svårt att ta om mat flera gånger. Det innebär att elever tar en för stor portion från början.
 • Elever eller andra matgäster missbedömer hur hungriga de, är eller hur mycket de orkar äta. Maten som slängs mest är faktiskt, tvärtemot vad de flesta tror, elevernas favoritmaträtter.

Hur vi kan hjälpas åt för att minska matsvinnet

Vi kan minska matsvinnet om vi hjälps åt. Genom att öka medvetenheten om vikten av att inte slänga mat i onödan kan vi tillsammans bidra till minskat matsvinn.

Det gör vi i kommunen för att minska svinnet

I Hallsbergs kommun arbetar vi för att få fler att väga sitt matsvinn. Genom det kan vi få en bild av hur det ser ut i våra verksamheter och hitta åtgärder utifrån det.

Under 2020 hade måltidsavdelningen ett projekt tillsammans med Johanna Björklund. Hon är forskare med fokus på mat och hållbarhetsfrågor på Örebro universitet. Målet var bland annat att arbeta med Mat i lärande och att anpassa det till lärarnas undervisning i olika ämnen. Projektet skulle också anpassas till skolans övergripande mål om lärande för hållbar utveckling, med utgångspunkt i Agenda 2030.

Projektet är avslutat.

Så arbetar vi med svinn i våra tillagningskök

I våra tillagningskök arbetar vi aktivt för att matsvinnet inte ska bli för stort. Vi jobbar framför allt med att planera våra matsedlar utifrån flera olika aspekter. Vi jobbar också efter rutiner för att veta hur mycket mat som kommer att gå åt. Vi lagar mat i flera omgångar och sparar rester i den mån det går.

Vi arbetar också med ”kökets val”. Det ger köken möjlighet att vara kreativa med det som redan finns istället för att köpa in nytt.

Det kan du göra

Du som är elev

 • Tänk på att ta lagom mycket mat. Om du fortfarande är hungrig när du har ätit upp din första portion är du välkommen att hämta mer. Vi ser att många tar för mycket mat när deras favoritmaträtt serveras, eller när de är stressade. Då slängs tyvärr också mycket mer av maten i onödan.
 • Ät gärna i skolrestaurangen då du har din lunchrast. Om flera elever går dit en annan tid än planerat är det svårt för köket att planera matlagningen och serveringen. Dessutom kan det bli ännu längre köer samt en stressigare miljö.
 • Försök hjälpas åt med att skapa en lugn miljö i skolrestaurangen. Håll en låg ljudnivå. Vänta gärna på varandra när ni äter så att alla känner att de hinner äta klart. Tidspress, stress och en orolig miljö i skolrestaurangen gör att mer mat slängs.

Du som är vårdnadshavare

 • Du kan hjälpa till genom att meddela förskolan eller skolan när ditt barn är frånvarande eller sjukt. Det bidrar till att vi slipper kasta mat i onödan.
 • Meddela i god tid när ditt barn ska vara ledigt en längre period. Då kan vi planera inköp och matlagning. Det gäller till exempel under lov.

Du som är lärare

 • Om klassen ska på utflykt, skolresa eller dylikt. Kom ihåg att avbeställa maten från köket. Annars lagar vi stora mängder mat helt i onödan som vi sedan får slänga.
 • Hjälp till att skapa en lugn stämning i skolrestaurangen. Studier visar att elever som äter i en stressig miljö slänger mer mat än de som äter i en lugn.
 • Lär eleverna att lägga upp en lagom portion på tallriken. Uppmuntra eleverna att ta om av maten istället för att slänga en del av en för stor portion.
 • Ta upp mat och matproduktionens klimatpåverkan i undervisningen. Ett sätt att belysa detta är att räkna på svinn i matten, prata om det på SO eller i hemkunskapen.

Läs mer om matsvinn

Kontakta måltidsenheten

Carita Prim, kostchef
Telefon: 0582-68 50 71
E-post: carita.prim@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.