Trafik och infrastruktur

Läs om Trafikverkets projekt med dubbelspår och hur kommunen arbetar med bredband och dricksvattenförsörjning.

Trafikverkets projekt med dubbelspår Hallsberg - Degerön

Trafikverket satsar på dubbelspårig järnväg från Hallsberg till Mjölby. Sträckan är framför allt viktig för godstrafiken.

Om dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt - Dricksvatten från Vättern

Örebroregionen växer och regionens invånarantal förväntas öka även i framtiden. Samtidigt har flera kommuner vattentäkter där det är, eller finns påtaglig risk för, problem med vattenkvaliteten och vattentillgången.

För att trygga det framtida dricksvattenbehovet har fyra kommuner gått samman i en gemensam satsning för att i framtiden istället ta sitt dricksvatten från Vättern i så kallade Vätternvattenprojektet.

En regional satsning

För att trygga regionens dricksvattenförsörjning har det under flera år pågått utredningar för att hitta en ny vattentäkt. Det har fastslagits att Vättern är det bästa alternativet och år 2018 bildades de kommunalägda bolaget Vätternvatten AB. Vätternvatten driver allt arbete med projektet och bolaget ägs av kommunerna som deltar i satsningen: Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro.

Det nya dricksvattensystemet ska möjliggöras genom att en cirka fyra mil lång bergtunnel byggs mellan Vättern och ett nytt vattenverk sydost om Hallsberg. Därifrån ska vattnet transporteras i ledningar ut till kommunerna som ingår i satsningen. Vätterns goda vattenkvalitet och stora vattenmängd gör sjön mycket lämplig som huvudvattentäkt.

Tunneln kommer att byggas med en svag lutning norrut från Vättern för att föra vattnet till vattenverket och leveransstationer i respektive kommun. Höjdskillnaden innebär att vattnet via bergtunneln kommer att kunna transporteras med självfall, vilket är en stor vinst både för miljö och plånbok.

Möjlighet till reservvattentäkter saknas i många fall och ett förändrat klimat medför ytterligare påfrestningar för kommunernas dricksvattenförsörjning. Det dricksvatten som idag levereras till Hallsberg, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevad kommer från början från Tisaren. Via rörledning leds det till vattenverket i Blacksta, i Kumla kommun, där det renas till livsmedelskvalitet.

I vattenkranen från år 2035

Kommande år pågår arbete med utredningar och ansökningar för tillstånd. Det krävs bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

Målsättningen är vi ska få vatten från Vättern i kranarna från år 2035.

Mer om vatten från Vättern på Vätternvatten AB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bredband

Hallsbergs kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. Det är operatörerna själva som ansvarar för att bredbandsnätet byggs ut.

Kommunen arbetar övergripande för att du som är invånare eller företagare ska ha tillgång till bredband.

På bredbandskartan.se kan du se information om bredband där du bor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns också flera webbtjänster du kan använda för att jämföra abonnemang och priser.

Byanätsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stöttar sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät.

Bredbandsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en del av bredbandsstrategin för Sverige. Forumet ska främja samverkan kring bredbandsutbyggnad.

Post- och telestyrelsen har ett nationellt bredbandsstöd för privata och offentliga nätbyggare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentrådgivning om abonnemang för tv, telefoni och bredband på Telekområdgivarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.