Trafik och infrastruktur

Läs om Trafikverkets projekt med dubbelspår och hur kommunen arbetar med bredband och dricksvattenförsörjning.

Innehåll på sidan

Trafikverkets projekt med dubbelspår Hallsberg - Degerön

Trafikverket satsar på dubbelspårig järnväg från Hallsberg till Mjölby. Sträckan är framför allt viktig för godstrafiken.

Om dubbelspår genom Hallsberg på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om Hallsberg - Stenkumla på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt, dubbelspår Hallsberg - Degerön

Hitta kontaktuppgifter på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Dricksvatten från Tisaren

Det dricksvatten som levereras till Hallsberg, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevad kommer från början från Tisaren. Via rörledning leds det till vattenverket i Blacksta, i Kumla kommun, där det renas till livsmedelskvalitet.

Låg vattennivå i Tisaren

Under våren 2016 sänktes Tisaren för att göra det möjligt att sanera marken där impregneringsverket låg. Därtill följde en ovanligt torr sommar, höst och vinter. På grund av dessa omständigheter rådde en låg vattennivå i Tisaren.

Mer om dricksvattenförsörjningen från Tisaren på Kumla kommuns webbplats.länk till annan webbplats

Tänk på att vara rädd om vattnet!

Allt vatten som vi inte förbukar skapar mer vatten till Tisaren. Det betyder att vi kan leverera vatten en längre tid till våra invånare.

Tänk på att vi alla kan göra något:

  • Duscha istället för att bada, och duscha så kort tid som möjligt
  • Tvätta fulla maskiner
  • Diska fulla maskiner
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna

Det är små saker som ger stora effekter om vi alla gör det!

Handlingsplan - vattennivåer

På grund av de låga vattennivåerna har det beslutats om en handlingsplan gällande sjöns vattennivåer. I handlingsplanen står bland annat att

  • När vattennivån i Tisaren är sjunkande och når nivån 99,7 meter över havet uppmanas abonnenter till att vara sparsamma med sin dricksvattenförbrukning.
  • När Tisaren når nivån 99,4 meter över havet under perioden 1 mars - 31 augusti, införs bevattningsförbud.
  • När Tisaren når nivån 99,6 meter över havet upphävs bevattningsförbud.

Vatten från Vättern

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Med målet att för framtiden säkra dricksvattenförsörjningen ingår fem kommuner, i Örebro län, i Vätternvattenprojektet. Hallsberg är en av dessa. Under nio års tid har projektet utrett frågan om att säkerställa tillgången till dricksvatten för stora delar av länets invånare. Nu ska vi omvandla vision till verklighet.

Lösningen är att bygga en fyra mil lång bergtunnel från Vättern upp till de olika kommunerna i Örebro län - Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro. Vätterns goda vattenkvalitet, samt stora vattenmängd gör sjön mycket lämplig som huvudvattentäkt.

Ett långsiktigt arbete

Nu kommer vi att påbörja arbetet att omvandla vision till verklighet. Ett långsiktigt arbete, som innebär att vi ska kunna ta dricksvatten från Vättern omkring år 2027.

Varför ett Vätternvattenprojekt?

I dagsläget tar kommunerna sitt dricksvatten huvudsakligen från ytvattentäkter som sjöar eller åar. Klimatförändringar, städernas utbredning, läckage från jord- och skogsbruk med mera ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter. Vättern är en av Sveriges djupaste och klaraste sjöar och sträcker sig från Askersund i norr till Jönköping i söder, och passar väldigt bra som huvudvattentäkt.

Mer om vatten från Vättern på Vätternvatten AB:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bredband

Hallsbergs kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. Det är operatörerna själva som ansvarar för att bredbandsnätet byggs ut. Kommunen har en mer strategisk roll, som går ut på att arbeta övergripande för att du som är invånare, företagare och besökare ska ha tillgång till bredband.

På bredbandskartan.se kan du se information om bredband där du borlänk till annan webbplats

Byanätsforumlänk till annan webbplats stöttar sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät.

Bredbandsforumlänk till annan webbplats är en del av bredbandsstrategin för Sverige. Forumet ska främja samverkan kring bredbandsutbyggnad.

bredband.selänk till annan webbplats kan du jämföra bredband där du bor

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.