Arbete, sysselsättning och integration

Läs om hur vi arbetar med feriearbete, kommunens aktivitetsansvar, arbetsmarknads- och integrationsprojekt med mera.

Feriearbete

Kommunen ger ungdomar möjlighet till betalt feriearbete för den som sökt men inte fått annat sommarjobb.

Om feriearbete

Kommunens aktivitetsansvar

Kommuner har ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år. Ansvaret gäller ungdomar som varken har ett jobb eller har påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning. Det regleras i skollagen. 

Kommunen har ansvar för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som gör dem motiverade att påbörja studier eller arbete. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland används även förkortningen KAA.

Kommunen ska också föra ett register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Blankett för anmälan om elevs studieavbrott Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för elev Pdf, 228.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta arbetskonsulenten för kommunalt aktivitetsansvar

Nawal Nima
Telefon: 0582- 68 51 44
E-post: kaa@hallsberg.se

Samordningsteamet i Sydnärke

Samordningsteamet är till för dig som behöver stöd för att klara egen försörjning och är långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven. Vi tar emot dig som är 16 till 66 år.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Kartläggning av aktuell situation
  • Rekommendation av rehabiliterande insatser
  • Kontakt och stöd till aktualisering hos vårdgivare, myndigheter eller andra instanser. Hjälp att förstå och tolka myndighetsbeslut.
  • Stödjande och coachande samtal
  • Arbetsträning
    Vår arbetsträning är en lågtröskelverksamhet där kravet är att du kan ta dig till en aktivitet några gånger i veckan, ett fåtal timmar för att sedan trappa upp och öka ditt deltagande.

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Samordningsteamet. Du kan också bli hänvisad av handläggare från en myndighet.

Kontakta samordnare för Samordningsteamet

Ylva Viggosson
Telefon: 072-547 35 65
E-post: ylva.viggosson@kumla.se

Integrationspedagogen

Integrationspedagogen arbetar utifrån ett pedagogiskt perspektiv och blir länken mellan den nyanlände personen och det svenska samhället. I uppdraget ingår att stödja och vägleda familjer och barn i olika frågor med målet ökad inkludering i samhället.

Uppdraget innefattar även samverkan med kommunens föreningsliv och ideella organisationer. Syftet är att vägleda barn och familjer till att delta i aktiviteter.

Integrationspedagogen är placerad på arbetsmarknads- och integrationsenheten och Stocksätterskolan. Tjänsten är tidsbegränsad till den 31 december 2023.

Kontakta integrationspedagogen

Emma Gustafsson
E-post: emma.gustafsson1@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.