Arbete, sysselsättning och integration

Läs om hur vi arbetar med feriearbete, kommunens aktivitetsansvar, arbetsmarknads- och integrationsprojekt med mera.

Innehåll på sidan

Feriearbete

Kommunen ger ungdomar möjlighet till betalt feriearbete för den som sökt men inte fått annat sommarjobb.

Om feriearbete

Kommunens aktivitetsansvar

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 - 20 år som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och som inte har jobb. Kommunen har ansvar för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som gör dem motiverade att påbörja studier eller arbete. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland används även förkortningen KAA.

Kommunen ska också föra ett register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Blankett för anmälan om elevs studieavbrottPDF

Blankett för elevPDF

Kontakta ungdomskonsulenten för kommunalt aktivitetsansvar

Malin Tengelin
Telefon: 0582-68 51 44
E-post: kaa@hallsberg.se

Mottagningsteamet i Sydnärke

Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år och som behöver stöd för att klara egen försörjning, samt är långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven.

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Mottagningsteamet. Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Om mottagningsteamet på Finsams webbplatslänk till annan webbplats

All in

All in är ett EU/ESF-projekt som öppnar upp för de som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att främja integrationen, främst för utlandsfödda kvinnor, men även andra arbetslösa som behöver extra stöd. Deltagarna får stöd i sitt arbete till att bli självförsörjande. Målet med All in är att deltagarna får en utbildning eller går till studier och vidare till arbete.

Kontakta aktivitetsledaren

Neea Fridlund
Telefon: 072-223 43 14
E-post: neea.fridlund@hallsberg.se

Integrationspedagogen

Integrationspedagogen arbetar utifrån ett pedagogiskt perspektiv och blir länken mellan den nyanlände personen och det svenska samhället. I uppdraget ingår att stödja och vägleda familjer och barn i olika frågor med målet ökad inkludering i samhället. Uppdraget innefattar även samverkan med kommunens föreningsliv och ideella organisationer med syftet att vägleda barn och familjer att delta i aktiviteter.

Integrationspedagogen är placerade på arbetsmarknads- och integrationsenheten och Stocksätterskolan. Tjänsten är tidsbegränsad till ett år.

Kontakta integrationspedagogen

Emma Gustafsson
E-post: emma.gustafsson1@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.