Omsorg, vård och stöd

Läs brukarundersökningar och patientsäkerhetsberättelser, få information om måltider, nyckelfri hemtjänst, mobil dokumentation och uppsökande verksamhet.

Innehåll på sidan

Kvalitet och utveckling

Här kan du läsa brukarundersökningar, kvalitetsberättelser, patientsäkerhetsberättelser och undersökningar om vård och omsorgsverksamheterna.

Brukarundersökningar

Patientsäkerhetsberättelser

Vad de äldre tycker om äldreomsorgen, undersökning från Socialstyrelsen

Hemtjänst

Äldreboenden

Kvalitetsberättelser

Mobil dokumentation inom vård och omsorg

Hallsbergs kommun använder mobil dokumentation inom hemtjänsten. Syftet med systemet är att kvalitetssäkra information och dokumentation. Det innebär att personalen har med sig en mobiltelefon där information finns om vilka personer de ska besöka och vilket stöd och vilka insatser som ska utföras.

Även när personal åker till en brukare på oplanerat besök, till exempel larm, har de tillgång till den information de behöver för att kunna utföra insatsen.

Personalen kan också rapportera och dokumentera de insatser som utförts och eventuella avvikelser i mobiltelefonen på plats i samband med besöket.

Dokumentation

All personal inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvård har skyldighet att dokumentera. Det regleras i socialtjänstlagen och patientdatalagen. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse samt för att säkerställa att patienten får en god och säker vård. Det framgår av bestämmelserna i 11 kap. 5 § SoL, Patientdatalagen kap 3 och av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40.

Personliga uppgifter

Inga uppgifter lagras i mobiltelefonen utan överförs direkt till kommunens verksamhetssystem. Varje medarbetare har sina personliga inloggningsuppgifter med ett personligt lösenord och har bara behörighet att se information om de brukare hen ska besöka.

Om en personal skulle råka tappa sin telefon är alltså informationen skyddad. Mobiltelefonen används även till så kallad ”nyckelfri hemtjänst”, det vill säga att personal låser upp hos brukaren via mobiltelefonen.

Nyckelfritt för personer med hemtjänst eller trygghetslarm

Hallsbergs kommun har ett system med nyckelfritt för personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Detta gör vi för att

 • förbättra kvaliteten för hantering av nycklar och lås
 • för att öka din säkerhet.

Montering av särskilt lås

Vi monterar ett särskilt lås på insidan av din dörr ovanpå det vred du har idag. När vår personal knackar på din dörr aktiveras låset och personalen kan låsa upp med en speciell godkänd mobiltelefon. Endast anställd personal har behörighet och tillgång till att kunna använda dessa telefoner. Mobiltelefon har kontakt med låset via såkallad ”Blåtand” och är inte beroende av mobiltäckning.

Dina nycklar och vred fungerar som vanligt och det nya låset påverkar ingenting på utseendet på dörren. Om hemtjänsten upphör så monteras låset bort och dörren återställs som den var från början.

Du behöver trots detta, som en extra säkerhet, lämna in en nyckel till oss som vi förvarar i ett låst nyckelskåp.

Om du har sjutillhållarlås och låser det från insidan fungerar inte det nya nyckelfria låset.

Kostnad

Det blir ingen extra kostnad för dig att ha det nya låset.

Uppsökande verksamhet till äldre

I Hallsbergs kommun genomför uppsökande verksamhet mot personer som fyller 78 år under året. Verksamheten genomförs i samverkan med väntjänsten

Enligt socialtjänstlagen SoL 3 kap 1§ har socialnämnden i uppgift att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. I Hallsberg finns en väl fungerande väntjänst som är tänkt att vara en länk mellan socialtjänst och kommunens seniorer.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför i samverkan med väntjänsten en uppsökande verksamhet en gång per år. Verksamheten består av att den som fyller 78 under året blir uppringd och erbjuds ett hembesök för att informera om vilka möjligheter som finns i form av stöd och hjälp till äldre.

En dag per år arrangeras en "seniordag" där representanter från social- och arbetsmarknadsförvaltningen deltar och någon föreläsning arrangeras med varierande tema år från år. Den som fyller 78 år under året får en särskild inbjudan, men alla seniorer är välkomna.

Måltider i äldreomsorgen

Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider, nyttig mat och möjlighet att påverka måltidsupplevelsen, tror vi är viktigt för att främja goda matvanor.

När vi lagar mat till äldreomsorgen i Hallsbergs kommun anpassas måltiden till de äldres behov. För att må bra behöver man äta tillräckligt mycket av väl sammansatta måltider som bidrar till att individen får den näring och konsistens den behöver. Maten ska vara god, bidra till matglädje och främja hälsan.

Alla måltider inom Hallsbergs kommun är tillagade lokalt i våra kök i Hallsberg. Vi jobbar aktivt med att förbättra maten i våra verksamheter för att bidra till god hälsa och en mer hållbar kommun.

Rekommendationer för äldre

 • Bra val av fetter
  Välj mjukt bordsmargarin på smörgåsen samt flytande margarin och olja till matlagning och bakning.
 • Bra val av mejeriprodukter
  D-vitaminberikad mjölk.
 • Bra val av frukost och mellanmål
  Frukosten är dagens första huvudmål som bör ge en fjärdedel av dagens energi och näringsbehov. Ett bra mellanmål ger påfyllning av energi och näringsämnen mellan måltiderna. För dig som är äldre och har nedsatt aptit är det extra viktigt med flera energirika mellanmål.

Kalla matlådor

Alla matlådor framställs lokalt. De lagas, kyls, packas och levereras från Kullängens kök.

De kalla matlådorna produceras i äldreboendet Kullängens kök. De lagas, kyls, packas och levereras och tre gånger per vecka. Lådorna värms i mikrovågsugn eller vanlig ugn, enligt anvisningen på förpackningen. Den som har behov av det, får hjälp att värma maten.

Matlådorna innehåller väl utvalda råvaror, de ska vara vällagade och goda.

Varje dag kan man välja mellan två alternativ och varje matlåda innehåller ett huvudmål med tillbehör. Det finns också möjlighet att köpa till råkostsallad varje vecka.

Leveranser sköts av hemtjänstpersonal, för en del i samband med planerade besök och för andra vid ett särskilt besök. Den som har beviljad mattjänst gör sin beställning utifrån den matsedel som finns.

Kontakta måltidsenheten

Carita Prim, kostchef

Telefon: 0582-68 50 71

E-post: carita.prim@hallsberg.se

Nina Ekelöf, koststrateg

Telefon: 0582-68 51 34

E-post: nina.ekelof@hallsberg.se