Tillgänglighetsredogörelse för hallsberg.se

Se vilka kända tillgänglighetsproblem som finns. Begär ut information i alternativa format. Se hur du anmäler bristande tillgänglighet.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om

 • hur hallsberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • webbplatsens kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att webbplatsen kan bli mer tillgänglig.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från hallsberg.se i ett alternativt format kan du skicka e-post till kommun@hallsberg.se. Alternativa format kan till exempel vara tillgänglig PDF, stor text eller lättläst.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till Hallsbergs kommun

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du vill rapportera brister kan du skicka e-post till kommunikation@hallsberg.se.

Det kan till exempel handla om att du

 • har upptäckt ett problem som inte är beskrivet på den här sidan
 • du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Anmäl bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det saknas syntolkningar av förinspelad video. (WCAG 1.2.5 AA)
 • Innehåll i vissa dokument, som PDF eller Word-filer, presenteras inte i en meningsfull ordning. (WCAG 1.3.2)
 • Skipplänkarna som används för att hoppa över återkommande innehåll fungerar inte fullt ut. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det kan inte garanteras att det är angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Det kan inte garanteras att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. (WCAG 4.1.3 AA)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Text i bildpuffarna på startsidan kan försvinna när man förstorar texten. (WCAG 1.4.4 AA)
 • Det saknas syntolkningar av förinspelad video. (WCAG 1.2.5 AA)
 • Innehåll i vissa dokument, som PDF eller Word-filer, presenteras inte i en meningsfull ordning. (WCAG 1.3.2)
 • Skipplänkarna som används för att hoppa över återkommande innehåll fungerar inte fullt ut. (WCAG 2.4.1 A)
 • Text i bildpuffarna på startsidan kan försvinna vid zoomning av texten. (WCAG 1.4.4 AA)
 • I mobila enheter kan sidskroll behövas för att man ska kunna läsa mycket långa ord i huvudrubriker (H1) på sidor. (WCAG 1.4.10 AA)
 • Det kan inte garanteras att innehållsbärande grafik dokument, som PDF eller Word-filer, har tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.11 AA)
 • Det kan inte garanteras att det är angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Det kan inte garanteras att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. (WCAG 4.1.3 AA)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan inte garanteras att innehållsbärande grafik dokument, som PDF eller Word-filer, har tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.11 AA)

Problem vid användning utan hörsel

Inga kända problem.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Inga kända problem.

Problem vid nedsatt rörelseförmåga

 • Det framgår inte tydligt vilket element på sidan som har tangentbordsfokus (WCAG 2.4.7 AA)
 • Skipplänkarna som används för att hoppa över återkommande innehåll fungerar inte fullt ut. (WCAG 2.4.1 A)

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Inga kända problem.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns inte tidsoberoende alternativ till samtliga videoinspelningar på webbplatsen. (WCAG 1.2.3 A)

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av hallsberg.se. I självskattningen har vi använt olika verktyg. Bland andra vårt webbpubliceringsverktyg Sitevisions inbyggda tester för tillgänglighet och kodvalidering och olika automatiska testverktyg för PDF-dokument.

Senaste bedömningen blev klar den 30 november 2020.

Granskning av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Pdf, 392.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Webbplatsen publicerades den 5 mars 2019.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.