Stöd och omsorg

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, försörjningsstöd, stöd till familj med mera.