Stöd och omsorg

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, försörjningsstöd, stöd till familj, vigsel och begravning, integration med mera.