Funktionsnedsättning

Stöd och service enligt LSS, boende, bostadsanpassning, daglig verksamhet, psykisk funktionsnedsättning, annat stöd med mera.