Funktionsnedsättning

Stöd och service enligt LSS, boende, bostadsanpassning, daglig verksamhet, psykisk funktionsnedsättning, annat stöd med mera.

 • Stöd och service enligt LSS - så funkar det

  Läs och ansök om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De insatser som finns att söka är till för att hjälpa dig med en funktionsnedsätning att leva som andra.

 • Ansök om stöd och service enligt LSS och SoL

  Ansök om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

 • Boende för dig med funktionsnedsättning

  Läs och ansök om boendeformer för dig med funktionsnedsättning. Kommunen kan till exempel ge visst stöd i att anpassa ditt hem efter dina behov, eller flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

 • Bostadsanpassning

  Läs och ansök om bidrag till bostadsanpassning för dig med en bestående funktionsnedsättning. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

 • Daglig verksamhet

  Ansök om att få delta i daglig verksamhet för dig med funktionsnedsättning. För att bli beviljad ska du vara över 18 år, och inte ha annat arbete eller utbildning.

 • Psykisk funktionsnedsättning

  Läs och ansök om olika former av boenden, boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktverksamhet som finns för dig med en psykisk funktionsnedsättning.

 • Personlig assistans

  Läs och ansök om personlig assistans för dig med en funktionsnedsättning som gör att du behöver personligt utformat stöd.

 • Ledsagare

  Ansök om ledsagarservice för dig med en funktionsnedsättning som behöver hjälp att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter i närområdet.

 • Kontaktperson

  Ansök om att få en kontaktperson för dig med en funktionsnedsättning och saknar social gemenskap. Kontaktpersonen kan du få träffa och hitta på aktiviteter tillsammans med.

 • Korttidsvistelse

  Ansök om korttidsvistelse utanför hemmet. Insatsen beviljas dig med funktionsnedsättning som bor tillsammans med dina anhöriga. Insatsen kan ses som ett led i ökad självständighet.

 • Korttidstillsyn för skolungdom

  Ansök om korttidstillsyn för dig som är skolungdom med funktionsnedsättning. Du kan ansöka från vårterminens slut det år du fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut.

 • Kommunala handikapprådet, KHR

  Se vad rådet gör och vilka som medverkar. Läs rådets mötesprotokoll.

 • Väntjänsten och fixarvännen

  Kontakta Väntjänsten om du behöver hjälp med mindre uppdrag som till exempel sällskap till läkare, kyrka eller dagcentral, att sätta upp en tavla eller bara få sällskap över en kopp kaffe.

 • Färdtjänst och sjukresor

  Det är Länstrafiken som ansvarar för färdtjänst. Region Örebro län ansvarar för sjukresor.

 • Hjälp med gräsklippning och snöröjning

  Beställ hjälp med gräsklippning eller snöröjning. Tjänsterna finns att söka för dig som har betydande svårigheter att klara dessa typer av sysslor.

 • Parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad

  Ansök om parkeringstillstånd, får information om vem som kan få tillstånd, se vilka regler som gäller med mera.