Funktionsnedsättning

Stöd och service enligt LSS, boende, bostadsanpassning, daglig verksamhet, psykisk funktionsnedsättning, annat stöd med mera.

 • Ansök om stöd och service enligt LSS och SoL

  Ansök om insatser eller om förhandsbesked. Se vad som händer när du gjort din ansökan och hur du överklagar ett beslut.

 • Stöd och service enligt LSS - så funkar det

  Se vem som har rätt till stöd enligt LSS. Se vilka insatser som finns att söka och vad det kostar med mera.

 • Boende för dig med funktionsnedsättning

  Läs och ansök om boendeformer för dig som har en funktionsnedsättning. Kommunen kan till exempel ge visst stöd i att anpassa ditt hem efter dina behov, eller flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

 • Bostadsanpassning

  Ansök om bidrag till bostadsanpassning. Se vilka anpassningar du kan få bidrag för.

 • Daglig verksamhet

  Ansök om att få delta i daglig verksamhet för dig med funktionsnedsättning. För att bli beviljad ska du vara över 18 år, och inte ha annat arbete eller utbildning.

 • Psykisk funktionsnedsättning

  Läs och ansök om olika former av boenden, boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktverksamhet som finns för dig med en psykisk funktionsnedsättning.

 • Kontaktperson

  Ansök om att få en kontaktperson för dig med en funktionsnedsättning och saknar social gemenskap. Kontaktpersonen kan du få träffa och hitta på aktiviteter tillsammans med.

 • Personlig assistans

  Läs och ansök om personlig assistans för dig med en funktionsnedsättning som gör att du behöver personligt utformat stöd.

 • Korttidsvistelse

  Ansök om korttidsvistelse utanför hemmet. Insatsen beviljas dig med funktionsnedsättning som bor tillsammans med dina anhöriga. Insatsen kan ses som ett led i ökad självständighet.

 • Ledsagare

  Ansök om ledsagarservice för dig med en funktionsnedsättning som behöver hjälp att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter i närområdet.

 • Korttidstillsyn för skolungdom

  Ansök om korttidstillsyn för dig som är skolungdom med funktionsnedsättning. Du kan ansöka från vårterminens slut det år du fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut.

 • Kommunala handikapprådet, KHR

  Se vad rådet gör och vilka som medverkar. Läs rådets mötesprotokoll.

 • Väntjänsten och fixarvännen

  Se vad Väntjänsten och fixarvännen kan hjälpa dig med. Hitta kontaktuppgifter.

 • Färdtjänst och sjukresor

  Länstrafiken ansvarar för färdtjänst. Region Örebro län ansvarar för sjukresor.

 • Hjälp med gräsklippning och snöröjning

  Beställ hjälp med gräsklippning eller snöskottning. Se vilket datum du måste beställa, vad det kostar och vem som kan beställa tjänsterna.

 • Parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad

  Ansök om parkeringstillstånd, får information om vem som kan få tillstånd, se vilka regler som gäller med mera.