Stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning

Ansök om boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktperson.

Du kan ansöka om insatser om du

 • är 18 år och äldre
 • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning utifrån psykisk sjukdom.

Insatser du kan söka enligt socialtjänstlagen (SoL)

Boendestöd

Boendestöd är en individuellt utformad insats. Den är till dig som behöver stöd för att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden. Det kan handla om stöd i att få struktur, rutin och planering i det vardagliga livet. Det kan också handla om stöd vid kontakter med till exempel sjukvård och myndigheter.

Insatsen bygger på din delaktighet. Boendestödjaren handleder dig för att du ska utveckla din egen förmåga att vara självständig. Du som blir beviljad insatsen boendestöd erbjuds en genomförandeplan. I den beskrivs hur insatsen ska utföras utifrån behoven du har.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning är en insats för dig som är i yrkesverksam ålder som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Syftet med daglig sysselsättning är att du

 • får möjlighet att delta i samhällets gemenskap
 • kan bryta din isolering
 • får ett aktivt innehåll under dagen.

Kontaktperson

Kontaktperson är ett stöd som ges av en medmänniska. Det är alltså inte ett professionellt stöd. Syftet med insatsen är att

 • bryta din isolering
 • göra dig mer delaktighet i samhällslivet
 • se till att du får social samvaro och en meningsfull fritid.

Insatsen är till för dig som saknar eller har ett litet nätverk av vänner, bekanta och närstående.

Ansökan

Samverkan

Kommunen har ett nära samarbete med Region Örebro läns psykiatri vid behov. Det kan vara vid till exempel

 • vårdplaneringar
 • koordinatormöten
 • samordningsmöten
 • uppföljning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och
 • uppföljning enligt lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV).

Kommunen samverkar också med:

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

RSMH:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)

FPS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attentions webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänpsykiatriska öppenvården i Hallsberg

Psykiatrins jourmottagning, telefon: 019-602 56 00

Allmänpsykiatriska öppenvården i Hallsberg på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta enhetschefen för socialpsykiatrin

Linda Carlsén Selvin
Telefon: 0582-68 50 65
E-post: linda.carlsen.selvin@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.