Stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning

Ansök om boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktperson.

Du kan ansöka om insatser från kommunens socialpsykiatri om du

 • är 18 år eller äldre
 • har psykiska funktionsnedsättningar
 • klarar av att ha ett eget boende om du får stöd
 • kan medverka aktivt i förändringsarbetet
 • har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna ska ha funnits under en längre tid eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Med längre tid avses ett år.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som vill ha stöd för att

 • kunna klara din vardag på ett bättre sätt och
 • leva mer självständigt.

Det är du själv som bestämmer vad du vill förändra. Det kan till exempel handla om att du vill

 • kunna strukturera upp din vardag
 • hitta strategier som gör att du kan klara saker du inte klarar idag.

När du ansökt om boendestöd gör en biståndshandläggare en utredning för att se vilka behov du har. Du får berätta vad det är som inte fungerar idag och hur du vill att det ska vara i framtiden.

Om du blir beviljad boendestöd får du träffa en boendestödjare. Du och boendestödjaren gör en plan tillsammans, den kallas för en genomförandeplan. I planen står det

 • vad det är du vill förändra
 • hur boendestödjaren kan stötta dig för att du ska nå dina mål.

Sedan arbetar ni tillsammans utifrån planen. Boendestödjaren finns med dig för att stötta dig så att du kan uppnå det du vill.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning är till för dig som är i yrkesverksam ålder och inte kan arbeta på grund av din funktionsnedsättning.

Syftet med daglig sysselsättning är att

 • du ska få möjlighet att vara med i samhällets gemenskap
 • bryta din isolering
 • du ska få ett aktivt innehåll under dagen.

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en vän och medmänniska. Det är alltså inte ett professionellt stöd. Du och kontaktpersonen träffas regelbundet och gör olika aktiviteter tillsammans.

Insatsen är till för dig som saknar eller har få vänner, bekanta och närstående. Syftet med insatsen är att

 • bryta din isolering
 • öka din delaktighet i samhällslivet
 • du ska få social samvaro och en meningsfull fritid.

Ansök om insatser

Du ansöker om boendestöd, daglig sysselsättning eller kontaktperson genom att kontakta kommunens biståndshandläggare. Du kan också ansöka om annat stöd du behöver på grund av din psykiska funktionsnedsättning.

Samverkan

Kommunen har ett nära samarbete med Region Örebro läns psykiatri vid behov. Det kan vara vid till exempel

 • vårdplaneringar
 • koordinatormöten
 • samordningsmöten
 • uppföljning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och
 • uppföljning enligt lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV).

Kommunen samverkar också med:

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

RSMH:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)

FPS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attentions webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänpsykiatriska öppenvården i Hallsberg

Psykiatrins jourmottagning, telefon: 019-602 56 00

Allmänpsykiatriska öppenvården i Hallsberg på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta enhetschefen för socialpsykiatrin

Linda Carlsén Selvin
Telefon: 0582-68 50 65
E-post: linda.carlsen.selvin@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.