Boende för dig med funktionsnedsättning

Läs och ansök om boendeformer för dig som har en funktionsnedsättning. Kommunen kan till exempel ge visst stöd i att anpassa ditt hem efter dina behov, eller flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

Boende för dig med funktionsnedsättning är en insats inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så fungerar det.

Det finns två typer av boende du kan ansöka om:

  • Boende med särskild service för vuxna.
  • Annan särskilt anpassad bostad.

Bostad med särskild service för vuxna

I bostad med särskild service får du stöd och omvårdnad av personalen som arbetar där. Du får också stöd för att kunna utöva dina fritidsintressen och kulturella intressen. Du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dina förutsättningar.

För dig som har kommunal hemsjukvård finns sjuksköterska och en arbetsterapeut att tillgå när det gäller rehabilitering och medicinska frågor.

Gruppbostad

I en gruppbostad bor du i egen lägenhet med gemensamma utrymmen för att laga mat och umgås. Detta bostadsalternativ är till för dig med funktionsnedsättning som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal dygnet runt.

Servicebostad

I en servicebostad bor du i egen lägenhet i ett trapphus. Du har också tillgång till gemensamma utrymmen. Servicebostaden är till för dig som inte behöver lika mycket stöd som det ges i gruppbostäderna, men som ändå behöver dagligt stöd i form av till exempel personlig omsorg och hjälp i hemmet.

Kommunens bostäder med särskild servi ce

Hantverkaregatan

Gruppbostad med fem lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt.

Besöks- och postadress: Hantverkaregatan 26, 964 31 Hallsberg.

Nytorgsgatan

Servicebostad med sex lägenheter.

Besöks- och postadress: Nytorgsgatan 74, 694 33 Hallsberg.

Rättarevägen

Gruppbostad med fyra lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt.

Besöks- och postadress: Rättarevägen 32, 694 36 Hallsberg

Östansjö

Gruppbostad med fem lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt.

Besöks- och postadress: Kastanjegatan 1 - 3, 694 72 Östansjö

Östansol

Gruppbostad med sju lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt.

Besöks- och postadress: Kastanjegatan 1 - 3, 694 72 Östansjö

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad är en lägenhet som kommunen tillhandahåller i ett vanligt flerbostadshus. Lägenheten anpassas efter din funktionsnedsättning.

Omvårdnad, service och fritidsaktiviteter ingår inte om du blir beviljad en särskilt anpassad bostad. Istället får du ansöka om det separat enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Ansök om stöd och service enligt LSS och SoL.

Ansökan

Du ansöker om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad med en blankett som du skickar med posten.

Ansök om boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Kontaktcenter