Boende för dig med funktionsnedsättning

Ansök om bostad med särskild service och annan särskilt anpassad bostad. Läs om vad de olika formerna av boende innebär.

Vi avråder från onödiga besök i bostäder med särskild service enligt LSS

Du som är anhörig bör undvika att besöka din närstående. Du ska aldrig göra ett besök om du har symtom på covid-19.

Kommunens information om de skärpta nationella allmänna råden och covid-19

Bostad med särskild service och annan särskilt anpassad bostad är insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så fungerar det.

Kommunens bostäder med särskild service

Hantverkaregatan

Gruppbostad med fem lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt.

Besöks- och postadress: Hantverkaregatan 26, 964 31 Hallsberg.

Nytorgsgatan

Servicebostad med sex lägenheter.

Besöks- och postadress: Nytorgsgatan 74, 694 33 Hallsberg.

Kontakta enhetschefen för Hantverkaregatan och Nytorgsgatan

Elisabeth Tjärnén
Telefon: 0582-68 55 15
E-post: elisabeth.tjarnen@hallsberg.se

Rättarevägen

Gruppbostad med fyra lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt.

Besöks- och postadress: Rättarevägen 32, 694 36 Hallsberg

Östansjö

Gruppbostad med fem lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt.

Besöks- och postadress: Kastanjegatan 1 - 3, 694 72 Östansjö

Östansol

Gruppbostad med sju lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt.

Besöks- och postadress: Kastanjegatan 1 - 3, 694 72 Östansjö

Kontakta enhetschefen för Rättarevägen, Östansjö och Östansol

David Åström
Telefon: 0582-68 56 80
E-post: david.astrom@hallberg.se.

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad är en lägenhet som kommunen tillhandahåller i ett vanligt flerbostadshus. Lägenheten anpassas efter din funktionsnedsättning.

Omvårdnad, service och fritidsaktiviteter ingår inte om du blir beviljad en särskilt anpassad bostad. Istället får du ansöka om det separat enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.