Korttidsvistelse

Ansök om korttidsvistelse utanför hemmet. Läs om vad korttidsvistelse innebär.

Korttidsvistelse utanför hemmet är en insats du söker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så funkar det.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.