Korttidsvistelse

Ansök om korttidsvistelse utanför hemmet. Insatsen beviljas dig med funktionsnedsättning som bor tillsammans med dina anhöriga. Insatsen kan ses som ett led i ökad självständighet.

Korttidsvistelse är en möjlighet för dig som har en funktionsnedsättning att byta miljö, träffa nya människor och delta i aktiviteter. Den ger också avlastning för dina anhöriga.

Du kan få korttidsvistelse

  • på ett korttidsboende
  • i en kontaktfamilj
  • på ett läger eller kollo.

För att få korttidsvistelse utanför det egna hemmet ska du omfattas av lagen om stöd och service (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så fungerar det

Ansök

Du ansöker om korttidsvistelse genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en blankett.

Ansök om korttidsvistelse