Bostadsanpassning

Läs och ansök om bidrag till bostadsanpassning för dig med en bestående funktionsnedsättning. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Kontakt

Ewa-Karin Skagerlind, handläggare

Telefon: 0582-68 51 84

E-post: ewa-karin.skagerlind@hallsberg.se

Kontaktcenter