Kommunala rådet för funktionsrättsfrågor

Se vad rådet gör och vilka organisationer som ingår i det. Läs rådets mötesprotokoll.

I det rådgivande organet kommunala rådet för funktionsrättsfrågor träffas organisationer från funktionshinderrörelsen och social- och arbetsmarknadsnämnden. Rådet har samråd och ömsesidig information i frågor som kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med rådet är att

  • få insyn i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning
  • verka för att frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • initiera nya frågor i nämnden
  • vara ett referens- och remissorgan vad gäller planerade förändringar som kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Ordförande i kommunala rådet för funktionsrättsfrågor är Siw Lunander, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

I rådet ingår representanter från de organisationer inom funktionsrättsrörelsen som har verksamhet i kommunen:

Afasiförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Astma- och Allergiförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FUB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hörselskadades riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Neuroförbundet Sydnärke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydnärkes reumatikerförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synskadades riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.