Ekonomi och försörjningsstöd

Försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, fonder med mera.

 • Försörjningsstöd

  Läs och ansök om försörjningsstöd, också kallat ekonomiskt bistånd eller socialbidrag, om du inte kan försörja dig eller din familj.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Få råd och stöd i frågor som rör din privatekonomi. Du kan till exempel få hjälp att gå igenom din ekonomi eller hjälp att söka skuldsanering om du har stora skulder du inte blir av med.

 • Dödsboanmälan

  Läs om bouppteckning och dödsboanmälan. Om du är dödsbodelägare eller bouppgivare (utsedd att företräda dödsboet) kan du vända dig till kommunen för information och hjälp med utredning av dödsboanmälan.

 • Försörjningsstöd för studenter

  Läs och ansök om försörjningsstöd, även kallat ekonomiskt bistånd, till dig som är studerande.

 • Konsumentrådgivning

  Se vilka organisationer du kan vända dig till för att få hjälp med konsumentrådgivning.

 • Sök medel ur fonder

  Sök medel ur kommunens alla stiftelser och fonder.