Konsumentrådgivning

Se vilka organisationer du kan vända dig till för att få hjälp med konsumentrådgivning.

Allmänna konsumentfrågor

Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information på andra språk

På Konsumentverkets webbplats Hallå konsument kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter på flera språk.

Webbplatsen Hallå konsument Länk till annan webbplats.

Bank, finans och försäkringar

Oberoende och kostnadsfri rådgivning om bank och försäkring.

Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå Länk till annan webbplats.

Tv, telefoni och bredband

Opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Telekområdgivarnas webbplats Länk till annan webbplats.

El, gas och fjärrvärme

Oberoende vägledning om el, gas och fjärrvärme

Konsumenternas energimarknadsbyrås webbplats Länk till annan webbplats.

Köp av varor och tjänster utanför Sverige (inom EU, Island och Norge)

Konsument Europas webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du som konsument är i tvist med ett företag kan du anmäla det till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.