Sök bidrag ur fonder

Se vilka fonder du kan söka bidrag från. Se hur du ansöker och hitta kontaktuppgifter.

Kontakta stiftelsernas styrelse

Alf Nilsson
Ordförande i Stiftelsen Björstorpshemmets minnesfond och Stiftelsen för gamla och vårdbehövande

Telefon: 070-546 50 37
E-post: alf.nilsson_ekeberga@telia.com

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.