Stöd till dig som är anhörig till en person med missbruk eller beroende

Se vilket stöd du kan få om du är anhörig till en person med missbruk eller beroende.

Socialförvaltningens öppenvård Stegen har familjeprogram och enskilda samtal för dig som har beroendeproblematik i din närhet. Du kan vara med i vårt anhörigprogram eller ha enskilda samtal med våra familjebehandlare. Att komma till oss kostar ingenting.

Du kan komma till oss om du känner någon som har problem med

  • alkohol
  • narkotika

Du kan också komma till oss om du har växt upp med missbruk eller är i den situationen nu.

Anhörigprogram

Anhörigprogrammet består av föreläsningar, filmer, gruppsamtal och egna arbetsuppgifter. Programmet riktar sig till dig som är över 18 år. Om du är under 18 år kan vi hjälpa dig att få en annan kontakt.

Du får ökad kunskap om hur missbruk och beroende påverkar dig och hur du kan hantera det. Vi tittar på hur en annan persons beroende kan påverka ditt eget beteende och ditt känsloliv. Du får stöd i att ta makten över dina känslor och ditt liv. På sikt brukar detta påverka den som är beroende på ett positivt sätt.

Du kan börja i anhörigprogrammet när som helst.

För att få stöd, kontaktar du öppenvården Stegen.

Kontakta öppenvården Stegen

Besöksadress

Västra Storgatan 42, 694 30 Hallsberg

Telefon

Telefon: 0582-68 51 79

E-post

stegen@hallsberg.se

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Stödgrupper för dig som är barn eller ung

Familjeteamet har stödgrupper för dig som är barn eller ung. I stödgruppen får du träffa andra som är i samma situation som du.

Om familjeteamets stödgrupper för barn och unga.

Stöd från andra organisationer

Anhörig till person med missbruk

ACA Sverige - För dig som vuxit upp med missbrukande föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - Information alkohol och andra droger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Al-Anon - för dig som är anhörig till en alkoholist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkoholsnacket - På webbplatsen Alkoholsnacket kan du som är orolig för någon annans alkoholvanor få stöd och råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörig till person med spelberoende

Spelberoendes riksförbud kan ge dig kunskap och stöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är barn eller ung

Barn till föräldrar som missbrukar - drugsmart.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kuling - för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maskrosbarn - för dig som är ung anhörig till en missbrukare eller person med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - stöd och hjälp till dig som är under 18 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alateen - för tonåringar som är anhöriga till en alkoholist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.