Försörjningsstöd

Ansök om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd. Se vad som ingår i försörjningsstödet och vad du ska tänka på innan du ansöker.

Du som inte kan försörja dig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Stödet är till för att du ska kunna få en skälig levnadsnivå.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning. Med beräkningen kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Gör en provberäkning för ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är pensionär kan du ha rätt till äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Läs om stöden från Pensionsmyndigheten.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Om du inte ansökt på tre månader - ansök via telefon

Om du inte har ansökt om ekonomiskt bistånd på tre månader, behöver du ansöka genom att ringa till kommunens socialsekreterare. Du når dem genom kommunens kontaktcenter, telefon: 0582-68 50 00.

Om du har ansökt inom de tre senaste månaderna - ansök med blankett

Just nu kan du inte ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt. Du kan göra din ansökan på papper i individ- och familjeomsorgens reception på Västra Storgatan 6 - 8 i Hallsberg.

Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp i din ansökan. Du kan bara ansöka en gång per månad.

Det är krav på att bifoga handlingar, exempelvis kontoutdrag och kontoöversikt, till din ansökan. Vid kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat i din ansökan.

Viktigt att tänka på innan du ansöker

Du kan bara beviljas försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt:

 • Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.
 • Du behöver först se över dina tillgångar. Om du har tillgångar som bankmedel, aktier fonder eller liknande ska du i första hand använda dem till din försörjning.
 • Om du äger en bil räknas den som en tillgång. Kommunen kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.
 • Om du äger en fastighet räknas som en tillgång. Kommunen kan kräva att du säljer fastigheten för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.
 • Om du inte har ett arbete måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Du kan ha rätt till andra bidrag som du ska söka i första hand. Det kan till exempel vara sjukpenning, aktivitetsstöd, sjukersättning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag eller underhållsstöd.

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Arbetslinjen - handlingsplan för att uppnå egen försörjning

När du ansöker om försörjningsstöd tillämpar vi metoden arbetslinjen. Det betyder att du måste arbeta aktivt för en egen försörjning eller gå ut på praktik. Det fastställs i en handlingsplan. Handlingsplanen görs gemensamt av dig och kommunens handläggare.

Handlingsplanens mål är att du ska kunna försörja dig på egen hand så snabbt som möjligt. Vägen dit fastställs i planen. Planen är individuell och handläggarnas uppgift är att stödja och följa upp.

Avvikelser mot planen kan innebära avdrag på försörjningsstödet eller att försörjningsstödet avslås i sin helhet.

Det här ingår i försörjningsstödet

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och skälig kostnad.

Riksnorm

Riksnorm bestäms varje år av regeringen. Det är en summa som ska täcka vanliga kostnader i ett hushåll som till exempel

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • telefon.

Om riksnormen på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skälig kostnad

Skälig kostnad är den andra delen av försörjningsstödet och ska täcka en del av andra vanliga behov som till exempel

 • boende
 • arbetsresor
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening
 • medlemskap i arbetslöshetskassa.

Utöver försörjningsstöd kan andra kostnader beviljas efter individuell prövning, till exempel läkarvård, medicin, akut tandvård eller glasögon.

Överklaga beslut

Överklagandet ska innehålla

 • ditt namn, personnummer, telefonnummer och adress
 • din underskrift
 • uppgifter om vilket beslut som överklagas och vilken nämnd som fattat beslutet
 • uppgifter om vilken ändring du vill ha
 • uppgifter om vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på
 • bifogade handlingar som du anser stödjer din uppfattning.

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

För dig som fått tillgång till Medborgartjänsten

Du som har ett pågående ärende och har fått tillgång till medborgartjänsten kan använda den för att

 • kontakta din handläggare
 • läsa information som din handläggare har skickat till dig.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda tjänsten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.