Integration och inkludering

Läs om stöd till dig som är ny i Sverige. Hitta fritidsaktiviteter och kontaktuppgifter till arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för flyktingars etablering i svenska samhället. Tillsammans med dem ansvarar arbetsmarknads- och integrationsenheten för att du snabbt ska komma in i arbetslivet och samhället.

Det gäller för dig som

 • är flykting alternativt skyddsbehövande
 • inte har vårdnadshavare i Sverige, du omfattas från 20 år
 • är anhörig till flykting alternativt skyddsbehövande.

Stöd till dig som är ny i Sverige

Som ny i Sverige kan du få introduktion och stöd av kommunen på flera sätt. Kommunen är ansvarig för att introducera och vägleda dig. Du ska kunna bo, försörja dig och skapa en framtid här.

Vi erbjuder

 • svenska för invandrare (SFI-undervisning) och annan vuxenutbildning
 • samhällsorientering på modersmål och svenska
 • arbetsmarknadsutbildning
 • anmälan för skola- och barnomsorg
 • rehabiliteringsinsatser för dig som upplever att du inte kan arbeta mer än 25 procent
 • ansökan om försörjningsstöd i väntan på annan förmån
 • information om övrig kommunal service
 • motivationssamtal, stöd, vägledning och information
 • integrationsinsatser i form av kontakter och aktiviteter tillsammans med föreningslivet
 • föreläsningar
 • projektinsatser för ökad integration.

Webbplatsen Information om Sverige

På webbplatsen Information om Sverige finns information för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

Webbplatsen information om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsaktiviteter för dig som är nyanländ

Det finns många aktiviteter du som är ny i Sverige kan vara med i. Du kan till exempel prova på sporter, gå till ungdomsgårdar eller hitta platser där du kan träffa andra familjer.

Lista över aktiviteter för nyanlända

Kontakta arbetsmarknads- och integrationsenheten

Besök oss utan att boka tid

På dessa tider kan du besöka oss utan att boka tid.

Måndagar klockan 10.00 - 12.00.
Onsdagar klockan 13.00 - 15.00.
Torsdagar 14.30 - 16.00.

Telefon

0582-68 54 77

Besöksadress

Kraftvärmegatan 3 i Hallsberg.

Postadress

Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Hallsbergs kommun
694 80 Hallsberg

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din arbetskonsulent.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.