Kommunal sjukvård

Se vem som kan få sjukvård från kommunen och vilka vårdinsatser som ingår i den.

Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske- och arbetsterapeutnivå.

Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av annan personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade.

Sjuksköterska finns att tillgå alla dagar dygnet runt. Sjuksköterskans insatser kan vara:

  • bedömningar
  • såromläggningar
  • insulingivning
  • provtagning
  • rådgivning.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns att tillgå efter överenskommelse. Arbetsterapeuterna har i huvudsak ansvar för bedömning av aktivitetsförmåga och hjälper till att skriva ut hjälpmedel och anpassning av bostäder.

Läkarinsatser och akutsjukvård är Region Örebro läns ansvar.

Hjälp via kommunala boenden

Du som bor i ett kommunalt boende tillhör kommunens sjukvård. Det gäller om du bor i

  • vård- och omsorgsboende
  • boende med särskild service.

Du tillhör också kommunens sjukvård om du

  • vistas på någon av kommunens rehabiliteringsenheter
  • deltar i dagverksamhet
  • har kommunal personlig assistans.

Hjälp i hemmet

Om du bor i eget hem och inte kan ta dig till vårdcentralen kontaktar vårdcentralens distriktssköterska en sjuksköterska i kommunen. Kommunen tar över ärendet och sjuksköterskan i kommunen avgör om du kan ta dig till vårdcentralen.

Sjuksköterskan gör en rimlighetsbedömning av din situation. Om sjuksköterskan bedömer att du inte kan ta dig till vårdcentralen skrivs du in i den kommunala hemsjukvården. Då får du sjukvård i ditt hem.

För närstående

Du som är närstående eller arbetar hemma hos en person som behöver hälso- och sjukvård kan få handledning och utbildning. Det kan handla om att ge medicin och att sköta medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel.

Kontakta enhetschefen för hälso- och sjukvårdsenheten, enhetschefen för hälsa och förebyggande arbete

Enhetschef för legitimerade sjuksköterskor - Mathias Olaisson. Telefon: 0582-68 54 56, e-post: mathias.olaisson@hallsberg.se

Enhetschef för legitimerade arbetsterapeuter - Anette Broman. Telefon: 0582-68 54 45, e-post: anette.broman@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.