Kommunal sjukvård

Hemsjukvård, hjälpmedel och anpassning med mera.

Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske- och arbetsterapeutnivå. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade.

Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar, och arbetsterapeut/sjukgymnast finns att tillgå efter överenskommelse.

Sjuksköterskans insatser kan vara:

  • Bedömningar.
  • Såromläggningar.
  • Insulingivning.
  • Provtagning.
  • Rådgivning.

Läkarinsatser och akutsjukvård är Region Örebro läns ansvar.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuterna har i huvudsak ansvar för bedömning av aktivitetsförmåga och hjälper till att skriva ut hjälpmedel och anpassning av bostäder.

Hjälp via kommunala boenden

Den som bor i särskilt boende, boende med särskild service, servicebostad, vistas på någon av kommunens rehabiliteringsenheter eller dagverksamhet eller har kommunal personlig assistans tillhör kommunens sjukvård.

Hjälp i hemmet

Om man bor i eget hem och inte kan ta sig till sin vårdcentral kontaktar distriktssköterska på vårdcentralen en sjuksköterska i kommunen och för över ärendet. Det är sedan sjuksköterskan i kommunen som avgör om vårdtagaren kan ta sig till vårdcentralen. Sjuksköterskan gör en rimlighetsbedömning av vårdtagarens situation. Om sjuksköterskan bedömer att vårdtagaren inte kan ta sig till sin vårdcentral skrivs man in i den kommunala hemsjukvården och får sjukvård i hemmet.

För närstående

Närstående och personer som arbetar hemma hos personer som behöver hälso- och sjukvård kan få handledning och utbildning att ge medicin och att sköta eventuell medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel.

Kontakta enhetschef

Peter Åstrand, Enhetschef hälso- och sjukvårdsenheten

Telefon: 0582-68 54 56

E-post: peter.astrand@hallsberg.se