Akut hjälp

Kontaktuppgifter till kommunen, andra organisationer och myndigheter.

Om det är akut och fara för liv ska du alltid ringa 112

Hjälp och stöd från Hallsbergs kommun

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, hjälp på vardagar

Telefon kontaktcenter: 0582-68 50 00

Socialjouren, hjälp på kvällar nätter och helger

Telefon: 019-21 41 05 eller 112

Socialjouren hjälper dig med akuta sociala frågor på kvällar, nätter och helger.

Hjälp och stöd från andra organisationer och myndigheter

För dig som är barn eller ung - ring eller chatta

BRIS - barnens hjälptelefon och Brischatten

Telefon: 116 111

Till barnens hjälptelefon kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan också chatta med en kurator på Bris-chatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälptelefonen och chatten drivs av organisationen BRIS, barnens rätt i samhället.

Jourhavande kompis - stödchatt

Chatta med jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis är en stödchatt för dig upp till 25 år. De du pratar med är andra unga människor som finns där för dig när du behöver det.

Jourhavande kompis drivs av Röda korsets ungdomsförbund.

För dig som är kvinna och utsatt för hot eller våld

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid.

Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnohuset Örebro

Telefon: 019- 14 41 99

Kvinnohuset i Örebro erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn.

Kvinnohuset Örebros webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som utsatts för brott eller känner någon som blivit utsatt

Brottsofferjouren

Telefon: 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening. Den är till för dig som

  • utsatts för brott
  • blivit vittne till brott
  • är anhörig eller närstående till någon som utsatts för ett brott.

Dit kan du ringa för att få stöd och information.

Brottsofferjourens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är vuxen - stöd i svåra situationer

BRIS vuxentelefon, om barn

Telefon: 077- 150 50 50

Du kan ringa Bris vuxentelefon om du har frågor om barn och vill ha stöd och information. Oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Vuxentelefonen drivs av organisationen BRIS, barnens rätt i samhället.

Bris webbplats för stöd till vuxna om barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som har tankar på självmord eller är anhörig

Vid akut risk för självmord ska du alltid ringa 112.

Mind Självmordslinjen

Telefon: 90101

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du kan också chatta med Minds Självmordslinje. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spes - telefon och chatt för efterlevande

Telefon: 020 -18 18 00

Chatta med Spes stödchatt för efterlevande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spes är en ideell organisation som är till för alla som mist en närstående genom självmord. Alla som är verksamma hos Spec har själva mist i suicid. De ger stöd från efterlevande till efterlevande.

Suicide zero - information och råd

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige. På deras webbplats finns råd och information, till exempel hur du kan bemöta någon som mår dåligt.

Suicide zeros webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen - 112 och 114 14

SOS Alarm - 112

Telefon: 112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Du kan till exempel få hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

SOS Alarms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

114 14 - Polisen

Telefon: 114 14

Hit ringer du när ditt ärende inte är akut och om du behöver nå socialjouren.

Mer om polisens nummer 114 14 på SOS Alarms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13 - Information vid kris eller olycka

Telefon: 113 13

Hit ringer du när du vill ha information eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Mer om informationsnumret 113 13 på SOS Alarms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

116 000 - journummer för försvunna barn

Telefon: 116 000

På journumret kan du dygnet runt

  • anmäla om ditt barn försvinner
  • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
  • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
  • söka information om ditt försvunna barn.

Om du vill anmäla ett försvunnet eller upphittat barn går det lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

Mer om journumret 116 000 på SOS Alarms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdsrådgivning - 1177 Vårdguiden

Telefon: 1177

Sjukvårdsrådgivningen

  • svarar på dina frågor om hälsa och bedömer ditt behov av vård
  • ger dig råd
  • hänvisar dig till rätt vårdmottagning om det behövs.

1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.