Akut hjälp

Kontaktuppgifter till kommunen, andra organisationer och myndigheter.

Hjälp från Hallsbergs kommun

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, hjälp på vardagar

Telefon kontaktcenter: 0582-68 50 00

Socialjouren

Telefon: 019-21 41 05 eller 112

Socialjouren hjälper dig med akuta sociala frågor på kvällar, nätter och helger.

Hjälp från andra organisationer och myndigheter

SOS Alarm - 112

Telefon: 112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Du kan till exempel få hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

SOS Alarms webbplatslänk till annan webbplats

113 13 - Information vid kris eller olycka

Telefon: 113 13

Hit ringer du när du vill ha information eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Mer om informationsnumret 113 13 på SOS Alarms webbplatslänk till annan webbplats

116 000 - journummer för försvunna barn

Telefon: 116 000

På journumret kan du dygnet runt

  • anmäla om ditt barn försvinner
  • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
  • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
  • söka information om ditt försvunna barn.

Om du vill anmäla ett försvunnet eller upphittat barn går det lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

Mer om journumret 116 000 på SOS Alarms webbplatslänk till annan webbplats

114 14 - Polisen

Telefon: 114 14

Hit ringer du när ditt ärende inte är akut och om du behöver nå socialjouren.

Mer om polisens nummer 114 14 på SOS Alarms webbplatslänk till annan webbplats

Sjukvårdsrådgivning - 1177 Vårdguiden

Telefon: 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor om hälsa, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning om det behövs.

1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

BRIS - barnens hjälptelefon och Brischatten

Telefon: 116 111

Till barnens hjälptelefon kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan också chatta med en kurator på Bris-chatten. Hjälptelefonen och chatten drivs av organisationen BRIS, barnens rätt i samhället.

Bris-chatten på Bris webbplatslänk till annan webbplats

BRIS vuxentelefon, om barn

Telefon: 077- 150 50 50

Du kan ringa Bris vuxentelefon om du har frågor om barn och vill ha stöd och information. Oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Vuxentelefonen drivs av organisationen BRIS, barnens rätt i samhället.

Bris webbplats för stöd till vuxna om barnlänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid.

Kvinnofridslinjens webbplatslänk till annan webbplats

Kvinnohuset Örebro

Telefon: 019- 14 41 99

Kvinnohuset i Örebro erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn.

Kvinnohuset Örebros webbplatslänk till annan webbplats

Brottsofferjouren

Telefon: 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening för dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till någon som utsatts för ett brott. Dit kan du ringa för att få stöd och information.

Brottofferjourens webbplatslänk till annan webbplats

Hjälplinjen

Telefon: 020-22 00 60

Hit kan du ringa om du har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation. Här får du rådgivning och stöd.

Om hjälplinjen på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.