God man, förvaltare och förmyndare

Bli god man eller förvaltare. Ansök om att få god man eller förvaltare.

Sydnärkes överförmyndarnämnd ansvarar för gode män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten finns i Kumla kommun.

Om gode män, förvaltare och förmyndare på Kumla kommuns webbplats.länk till annan webbplats

Kontakta Sydnärkes överförmyndarkansli

Adress: Servicecenter, Stadshuset, Torget 1, 692 80 Kumla

Telefon: 019-58 80 00

Epost: servicecenter@kumla.se