God man, förvaltare och förmyndare

Läs om gode män, förvaltare och förmyndare. Sydnärkes överförmyndarkansli i Kumla arbetar med dessa frågor.

Kontakta Sydnärkes överförmyndarkansli

Adress: Servicecenter, Stadshuset, Torget 1, 692 80 Kumla

Telefon: 019-58 80 00

Epost: servicecenter@kumla.se