Stöd till barn, ungdom och familj

Stöd till familjen, familjehem, få information, familjecentralen och öppna förskolan, faderskap med mera.

 • Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

  Kontakta kommunen om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa. Du får vara anonym.

 • Stöd till barn och unga

  Få information om vilken hjälp, stöd och vård du kan få som barn eller ungdom och mår dåligt.

 • Stöd till familjen

  Läs om var ni kan vända er om ni har det jobbigt inom familjen.

 • Fastställa faderskap och föräldraskap

  Bekräfta faderskap och föräldraskapet när ni får ett barn och ni inte är gifta. Syftet är att försäkra barnet sitt ursprung, försörjning och arv samt rätten till båda sina föräldrar.

 • Bli familjehem

  Anmäl ditt intresse att vara familjehem för ett barn eller ungdom.

 • Öppna förskolan

  Till öppna förskolan i Hallsberg kan du komma med ditt/dina barn för att umgås, fika och få stöd i din föräldraroll. Du avgör själv när och hur ofta du vill delta.

 • Våld i nära relationer

  Läs om vilket stöd kommunen kan ge dig om du blir utsatt för våld och hot, om du misstänker att någon annan far illa eller om du själv har skadat eller hotat någon i din familj.  

 • Familjecentralen

  Läs om vilka verksamheter som finns på familjecentralen i Hallsberg. Du kan bland annat hitta öppna förskolan, familjeteamet och barnavårdcentralen.