Stöd till barn, ungdom och familj

Stöd till familjen, familjehem, familjecentralen och öppna förskolan, våld i nära relationer, faderskap med mera.

 • Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

  Se hur du kan anmäla eller få råd. Se vart du ska vända dig om ditt ärende är akut.

 • Stöd till barn och unga

  Se viket stöd du kan få om du är barn eller ung och mår dåligt.

 • Stöd till familjen

  Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

 • Fastställa faderskap och föräldraskap

  Se hur det går till att bekräfta faderskap eller föräldraskap och vem som behöver göra det.

 • Bli familjehem

  Anmäl intresse om att vara familjehem. Se vad det innebär och hur du kontaktar familjehemssekreterarna.

 • Öppna förskolan

  Se öppettider och program. Hitta kontaktuppgifter och läs om aktiviteter.

 • Våld i nära relationer

  Läs om vilket stöd du kan få om du blir utsatt för våld och hot, om du misstänker att någon annan far illa eller om du själv har skadat eller hotat någon i din familj.  

 • Familjecentralen

  Läs om verksamheterna som finns på familjecentralen i Hallsberg. Se var familjecentralen ligger och hitta kontaktuppgifter.