Bli familjehem

Anmäl intresse om att vara familjehem. Se vad det innebär och hur du kontaktar familjehemssekreterarna.

Att vara familjehem

Det finns föräldrar som inte kan ge sina barn tillräckligt stöd på egen hand. Det kan bero på att

 • barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd
 • föräldrarna av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö.

Som familjehem tar du emot någon annans barn i ditt hem och ser till att barnet får sina behov tillgodosedda. De barn och unga som placeras i familjehem bor där under olika lång tid. Antingen under en kortare period eller under en hel uppväxt.

Social- och arbetsmarknadsnämnden är skyldig att noga följa vården. Var sjätte månad omprövas eller övervägs vården.

Utbildning och handledning

Alla familjehem ska genomgå socialtjänstens grundutbildning. Som familjehem har du också rätt till regelbundet stöd i ditt uppdrag.

Som familjehem får du

 • ett nära samarbete med familjehemssekreterare
 • familjehemsutbildning och kompetensutveckling
 • regelbunden handledning utifrån behov
 • möjlighet att träffa andra familjehem under cafékvällar där aktuella teman berörs
 • gemensamma aktiviteter för familjehem och barn eller ungdomar.

Ersättning

Ersättningen du får som familjehem är beslutad utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I varje ärende görs en bedömning gällande ersättningsnivån.

Den ekonomiska ersättningen till familjehemmet består av

 • ett arvode
 • en omkostnadsersättning, som ska täcka barnets eller ungdomens kostnader.

Utredning

Innan du blir godkänd som familjehem genomgår du en familjehemsutredning. Den innebär

 • inhämtning av registerutdrag
 • inhämtning av referenser
 • hembesök
 • intervjuer.

Materialet sammanställs i en skriftlig utredning som du får ta del av.

Utredningen görs för att vi ska kunna göra en bedömning av ditt hems lämplighet. Den gör också att vi kan göra en så bra matchning som möjligt mellan dig och barnet eller ungdomen.

Kontakt

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill ha mer information kontaktar du familjehemssekreterare eller enhetschefen. Du når dem genom att ringa kommunens kontaktcenter. Du kan också fylla i webbformuläret för att bli kontaktad.

Anmäl intresse att bli familjehem i webbformulär

Fälten som är markerade med stjärna (*) måste fyllas i.
För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.