Bli familjehem

Anmäl ditt intresse att vara familjehem för ett barn eller ungdom.

Att vara familjehem

Det finns föräldrar som inte på egen hand kan ge sina barn tillräckligt med stöd. Det kan bero på att

  • barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd
  • föräldrarna av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö.

Som familjehem tar du emot någon annans barn i ditt hem och ser till att barnet får sina behov tillgodosedda. De barn och unga som placeras i familjehem bor under olika lång tid, antingen under en kortare period eller under en hel uppväxt.

Social- och arbetsmarknadsnämnden är skyldig att noga följa vården. Var sjätte månad omprövas eller övervägs vården.

Utbildning och handledning

Alla familjehem ska genomgå socialtjänstens utformade grundutbildning.

Som familjehem har du också rätt till regelbundet stöd i ditt uppdrag.

Som familjehem erbjuds du

  • ett nära samarbete med familjehemssekreterare
  • familjehemsutbildning och kompetensutveckling
  • regelbunden handledning utifrån behov
  • möjlighet att träffa andra familjehem under cafékvällar där aktuella teman berörs
  • gemensamma aktiviteter för familjehem och barn/ungdomar.

Ersättning

Ersättningen du får som familjehem är beslutad utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I varje ärende görs en bedömning gällande ersättningsnivån.

Den ekonomiska ersättningen till familjehemmet består av

  • ett arvode
  • en omkostnadsersättning, som ska täcka barnets/ungdomens kostnader.

Utredning

Innan du blir godkänd som familjehem kommer du att genomgå en familjehemsutredning som innebär inhämtning av registerutdrag, referenser, hembesök och intervjuer. Materialet sammanställs i en skriftlig utredning som du får ta del av.

Utredningen genomförs för att kunna göra en bedömning av hemmets lämplighet, samt för att kunna göra en så bra matchning som möjligt mellan dig som familjehem och barn/ungdom.

Kontakt

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill ha mer information kontaktar du familjehemssekreterare eller och enhetschefen. Du når dem genom att ringa kommunens kontaktcenter. Du kan också fylla i webbformuläret för att bli kontaktad.

Anmäl intresse att bli familjehem i webbformulär

Fält markerade med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i.
För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.