Fyren - vägen till en förbättrad skolgång

Läs om hur Fyren kan stötta dig och din familj och se hur du kontaktar oss.

Fyren erbjuder stöd så att du kan förbättra din närvaro i skolan.

Vi jobbar alltid från dina behov, och tror att nyckeln till framgång är att vi har ett bra samarbete med din skola och din familj.

Fyren är ett samarbete mellan elevhälsan och socialtjänsten.

Om Fyren

Vi som jobbar på Fyren är familjecoacher, med bakgrund inom socialt arbete.

Vi fokuserar på att förebygga och hjälpa dig som har en upprepad skolfrånvaro. I vårt arbete är du som individ i fokus.

Vi jobbar med helheten och kan stötta dig i olika delar av ditt liv för att du ska få en mer fungerande vardag. Ett av sätten vi gör det är att vi på Fyren samarbetar med din skola och din familj för att hitta lösningar tillsammans.

För oss är det viktigt att vi bygger bra relationer och att stödet passar dina och din familjs behov.

Exempel på stöd Fyren erbjuder

Samverkan

Vi samarbetar med din skola och din familj för att hitta lösningar tillsammans för att förbättra din vardag.

Stöd till familjen

Hela din familj kan få hjälp av Fyren om ni vill eller behöver det. Vi kan till exempel se över era rutiner eller strukturer.

Individuellt stöd

Vi ser till ditt bästa, därför är vi flexibla och kan arbeta på flera olika sätt. Vi anpassar stödet efter vad just du behöver. Vårt mål är att ge dig rätt förutsättningar för att du ska kunna komma tillbaka till skolan, och för att det ska fungera bra där.

Kontakta Fyren

För att få kontakt med oss på Fyren kan du prata med någon på din skola. Det kan vara en lärare eller din mentor, elevhälsan eller rektorn.

Hitta kontaktuppgifter till din skola.

Du kan också kontakta oss direkt. Du kan höra av dig även om du bara vill fråga något eller har några funderingar.

Sepehr Mohammadi
0582-68 50 34
sepehr.mohammadi@hallsberg.se

Jonatan Widlund
0582-68 60 07
jonatan.widlund@edu.hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.