Våld i nära relationer

Läs om vilket stöd du kan få om du blir utsatt för våld och hot, om du misstänker att någon annan far illa eller om du själv har skadat eller hotat någon i din familj.  

Innehåll på sidan

Akut situation

Om du befinner dig i en akut och farlig situation och behöver nå polis, brandkår eller ambulans ska du ringa SOS Alarm, telefon: 112.

För dig som är utsatt för hot och våld

Vem som helst kan bli utsatt för våld och hot, oavsett bakgrund eller erfarenhet. Om du är utsatt är det viktigt att du vet att du inte är ensam. Kommunen kan ge dig råd och stöd och ser till att du blir bemött med respekt och empati.

Barn eller ungdom

Du som är under 18 år har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig. I en del familjer finns det våld och hot. Det kan vara så att du själv blir slagen eller hotad. Det kan också vara så att någon av dina föräldrar blir slagen och du har sett eller hört det. Dina föräldrar kan få hjälp att få det att fungera bättre i sina liv.

Råd och stöd till dig som är barn eller ungdom

Vuxen

Du som är över 18 år kan få råd och stöd från kommunen, både akut och långsiktigt. Vi kan till exempel hjälpa dig med en hot- och riskbedömning av din situation. Vid behov kan vi även ordna ett skyddat boende åt dig.

Våld kan betyda många saker. Det kan till exempel handla om att

  • en partner eller släkting kontrollerar vad du gör och vilka du pratar med
  • någon bestämmer över dina pengar eller över din tid
  • du vägras omvårdnad, som att få hjälp att ta mediciner eller använda hjälpmedel
  • du har blivit slagen, hotad eller är förföljd av en före detta partner eller släkting.

För dig som har hotat eller skadat en närstående

Du som är över 18 år och har svårt att kontrollera dina känslor kan få hjälp och stöd att komma ur din situation. Det kan till exempel handla om att du

  • har en kris i relationen med din partner där du är orolig för hur du kommer att agera
  • har slagit eller hotat någon i din familj
  • upplever att du har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg
  • upplever att släktingar försöker kontrollera eller styra dig.

För dig som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa

Om du är orolig att ett barn eller ungdom far illa kan du kontakta kommunen

Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

Kontakt för stöd och hjälp

Dagtid på vardagar - kontakta individ- och familjeomsorgen

Du når individ- och familjeomsorgen genom kommunens kontaktcenter: telefon 0582-68 50 00.

Skicka e-post till: socialforvaltning@hallsberg.se

Individ- och familjeomsorgen kan ge stöd och hjälp. Vi som svarar arbetar inom socialtjänsten. Du kan ringa oss och prata förutsättningslöst. Du kan vara anonym och vi arbetar under sekretess.

Vi kan till exempel hjälpa dig med skyddat boende och kontakt med sjukvård, polis och andra myndigheter.

Kvällar, nätter och helger - kontakta socialjouren

Ring socialjouren, telefon 019-21 41 05.

När socialjouren har stängt kan du vid akuta situationer ringa SOS Alarm, telefonnummer 112

Stöd från andra organisationer

Det finns flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Det viktigaste är att du söker hjälp och att du vänder dig till någon som du känner dig trygg med. Om du tar kontakt kan du få hjälp att hitta vidare till rätt stöd för dig.

Kvinnohuset i Örebrolänk till annan webbplats finns till för dig som behöver någon att prata med eller som misstänker att någon i din närhet far illa.

Föreningen Internationell Kamp för Kvinnors Rättigheter (IKKR)länk till annan webbplats, är en förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, telefon: 020-50 50 50, är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Kvinnofridslinjens webbplats finns på många olika språk. Även den som är orolig för någon annan är välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.