Våld i nära relationer

Läs om stöd till dig som blir utsatt eller skadar eller hotar någon i din familj. Se vart du ska vända dig om du misstänker att någon far illa. 

Akut situation

Om du befinner dig i en akut och farlig situation ska du ringa SOS Alarm, telefon: 112.

För dig som är utsatt för hot och våld

Vem som helst kan bli utsatt för våld och hot, oavsett bakgrund eller erfarenhet. Om du är utsatt är det viktigt att du vet att du inte är ensam. Kommunen kan ge dig råd och stöd och ser till att du blir bemött med respekt och empati.

Barn eller ungdom

Du som är under 18 år har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig. I en del familjer finns det våld och hot. Det kan vara så att du själv blir slagen eller hotad. Det kan också vara så att någon av dina föräldrar blir slagen och du har sett eller hört det. Dina föräldrar kan få hjälp att få det att fungera bättre i sina liv.

Råd och stöd till dig som är barn eller ungdom.

Vuxen

Du som är över 18 år kan få råd och stöd från kommunen, både akut och långsiktigt. Vi kan till exempel hjälpa dig med en hot- och riskbedömning av din situation. Vid behov kan vi även ordna ett skyddat boende åt dig.

Våld kan betyda många saker. Det kan till exempel handla om att

  • En partner eller släkting kontrollerar vad du gör och vilka du pratar med.
  • Någon bestämmer över dina pengar eller över din tid.
  • Du vägras omvårdnad, som att få hjälp att ta mediciner eller använda hjälpmedel.
  • Du har blivit slagen, hotad eller är förföljd av en före detta partner eller släkting.

För dig som har hotat eller skadat en närstående

Om du har svårt att kontrollera dina känslor kan du få hjälp och stöd att komma ur din situation. Det gäller om du är över 18 år. Det kan till exempel handla om att du

  • har en kris i relationen med din partner och är orolig för hur du kommer att agera
  • har slagit eller hotat någon i din familj
  • upplever att du har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg
  • upplever att släktingar försöker kontrollera eller styra dig.

För dig som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa

Om du är orolig att ett barn eller ungdom far illa kan du kontakta kommunen

Anmäl misstanke om att barn och unga far illa.

Kontakt för stöd och hjälp

Dagtid på vardagar - kontakta individ- och familjeomsorgen

Du når individ- och familjeomsorgen genom kommunens kontaktcenter: telefon 0582-68 50 00.

Skicka e-post till: socialforvaltning@hallsberg.se

Individ- och familjeomsorgen kan ge stöd och hjälp. Vi som svarar arbetar inom socialtjänsten. Du kan ringa oss och prata förutsättningslöst. Du kan vara anonym och vi arbetar under sekretess.

Vi kan till exempel hjälpa dig med skyddat boende och kontakt med sjukvård, polis och andra myndigheter.

Kvällar, nätter och helger - kontakta socialjouren

Ring socialjouren, telefon 019-21 41 05.

När socialjouren har stängt kan du vid akuta situationer ringa SOS Alarm, telefonnummer 112

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.