Stöd till anhöriga

Anhörigkonsulent, dagverksamhet, avlösning enligt SoL, avlösarcenervice enligt LSS, anhörig till missbrukare med mera.

Innehåll på sidan

Om stöd till anhöriga

Har du en närstående som är i behov av ditt stöd på grund av

 • sjukdom
 • fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Som anhörig är du viktig och gör en betydelsefull insats, men ibland behöver också du få stöd. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos dig som hjälper och stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för dig.

Följ vår sida Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd i Hallsberg på Facebooklänk till annan webbplats

Anhörigkonsulent

Av anhörigkonsulenten kan du som anhörig eller närstående få

 • råd och stöd
 • enskilda samtal om din situation- genom telefonkontakt eller genom personligt möte
 • gå med i anhöriggrupper
 • gå på föreläsningar om aktuella ämnen.

För att få stöd av anhörigkonsulent kontakta

Anette Broman, enhetschef

Telefon: 0582-68 54 45 

Dagverksamhet

Dagverksamheten finns bland annat till för att du som är anhörig ska få stöd och avlastning någon eller några dagar i veckan.

Sida för mer information om vilken dagverksamhet vi har i kommunen

Du söker insatsen genom kommunens biståndshandläggare.

Avlösning enligt SoL

Du som bor med den du vårdar kan få avlösning fyra timmar i månaden. Avlösningen kan du få dagtid på vardagar.

Du söker insatsen genom kommunens biståndshandläggare.

Kontakt biståndshandläggare

E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefon: 0582-68 50 00

Numret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Du som har en anhörig med funktionsnedsättning kan ansöka om att få avlösning i omvårdnaden så att du till exempel kan

 • få avkoppling
 • ägna dig åt syskon
 • uträtta sysslor utanför hemmet.

Avlösarservicen är en insats enligt LSS.

Om insatser enligt LSS och vem som har rätt att få stöd

Ansöka

Du ansöker om avlösarservice genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en blankett.

Ansök om avlösarservice i hemmet

Anhörig till missbrukare

Socialförvaltningens öppenvård Stegen har familjeprogram och enskilda samtal för dig som har beroendeproblematik i din närhet. Du kan vara med i vårt anhörigprogram eller ha enskilda samtal med våra familjebehandlare. Att komma till oss kostar ingenting.

Du kan komma till oss om du känner någon som har problem med

 • alkohol
 • narkotika
 • mediciner
 • spel om pengar i kombination med substansmissbruk.

Du kan också komma till oss om du har växt upp med missbruk eller är i den situationen nu.

Anhörigprogram

Anhörigprogrammet består av föreläsningar, filmer, gruppsamtal och egna arbetsuppgifter. Programmet riktar sig till dig som är över 18 år. Om du är under 18 år kan vi hjälpa dig att få en annan kontakt.

Du får ökad kunskap om hur missbruk och beroende påverkar dig och hur du kan hantera det. Vi tittar på hur en annan persons beroende kan påverka ditt eget beteende och ditt känsloliv. Du får stöd i att ta makten över dina känslor och ditt liv. På sikt brukar detta påverka den som är beroende på ett positivt sätt.

Du kan börja i anhörigprogrammet när som helst. Vi träffas en kväll i veckan.

För att få stöd, kontaktar du öppenvården Stegen.

Kontakta öppenvården Stegen

Telefon: 0582-68 51 79

E-post: stegen@hallsberg.se

Västra Storgatan 42, 694 30 Hallsberg

Öppenvården Stegen på Facebooklänk till annan webbplats