Stöd till anhöriga

Läs om kommunens anhörigkonsulent, aktiviteter för anhöriga, dagverksamhet och avlösning.

Om anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som har en närstående som behöver ditt stöd på grund av

 • sjukdom
 • fysisk funktionsnedsättning
 • psykisk funktionsnedsättning.

Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska.

Som anhörig är du viktig och gör en betydelsefull insats, men ibland behöver också du få stöd. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos dig som hjälper och stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för dig.

För oss är du som anhörig en viktig samarbetspartner i omsorgen.

Kommunens anhörigstöd samarbetar med organisationerna Väntjänsten, Röda korset Hallsberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anhörigkonsulent

Hos kommunens anhörigkonsulent kan du som anhörig få:

 • individuella stödsamtal (råd och stöd)
 • samtal kring din enskilda situation genom telefon eller personligt möte
 • vara med i anhöriggrupper och på anhörigcaféer
 • gå på föreläsningar om aktuella ämnen.

Anhörigkonsulenten lyder under sekretess och tystnadsplikt.

Samtalen dokumenteras inte.

Hitta kontaktuppgifter till anhörigkonsulenten

Anhörigstödsombud

I en del av kommunens verksamheter finns anhörigstödsombud. Ombudens uppgift är att uppmärksamma dig som är anhörig och att vara lättillgänglig när du har frågor eller funderingar.

Anhörigstödsombuden kan också hjälpa dig att komma i kontakt med kommunens anhörigkonsulent.

Ombuden finns till bland annat

 • i hemtjänsten
 • i verksamheter inom LSS
 • i socialpsykiatrin
 • på dagcentralerna
 • på vård- och omsorgsboenden.

Aktiviteter för dig som är anhörig

Kommunen anordnar aktiviteter för dig som är anhörig till en person som behöver stöd. Under dessa aktiviteter får du träffa andra som är i samma situation som du. Till vissa av aktiviteterna behöver du anmäla dig i förväg.

Anhöriggrupper

I anhöriggrupperna får du möjlighet att möta andra i liknande situation, dela erfarenheter och få råd och stöd. Vi samtalar, dricker kaffe och bjuder eventuellt in någon gäst.

Om du är intresserad av att delta i en anhöriggrupp, kontakta kommunens anhörigkonsulent

Annat anhörigstöd från kommunen

Dagverksamhet för äldre

Genom dagverksamheten kan du som är anhörig få stöd och avlastning någon eller några dagar i veckan.

Om dagverksamhet för äldre

Avlösning

Du som bor med den du vårdar eller har en anhörig med funktionsnedsättning kan få avlösning i omvårdnaden.

Ansök om avlösning för anhöriga

Anhörig till person med missbruk eller beroende

Läs om vilket stöd du som är anhörig till en person med missbruk eller beroende kan få.

Stöd från andra organisationer

Boka stödsamtal för anhöriga till person med psykisk ohälsa - Region Örebro län i samarbete med FPS

Psykiatrin i Region Örebro län i samarbete med Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) erbjuder stöd till dig som anhörig. Du kan boka tid för individuella anhörigsamtal.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund och Anhöriglinjen

Om du behöver du råd och stöd i din situation som anhörig kan du ringa Anhöriglinjen på telefonnummer 0200-239 500.

Anhöriglinjen är en tjänst från Anhörigas riksförbund.

Läs mer om Anhöriglinjen på Anhörigas riksförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, Nka

Nka är ett nationellt kompetenscentrum anhöriga och en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Nka:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, i Örebro län

Samarbetsorganisation för organisationer för patienter, brukare och anhöriga inom det psykiatriska området.

NSPH i Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt demenscentrum, SDC

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet.

Svenskt demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För barn och unga

Kuling - för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung anhörig - för dig som är anhörigt till en person med demens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maskrosbarn - för dig som är ung anhörig till en missbrukare eller person med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnombudsmannen - företräder barns och ungas rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - stöd och hjälp till dig som är under 18 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjejjouren - för dig som är utsatt för våld, eller har varit det. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.