Stöd till anhöriga

Läs om kommunens anhörigkonsulent, dagverksamhet, avlösning och vilket stöd du kan få om du är anhörig till en missbrukare.

Innehåll på sidan

Om stöd till anhöriga

Har du en närstående som är i behov av ditt stöd på grund av sjukdom, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning?

Som anhörig är du viktig och gör en betydelsefull insats, men ibland behöver också du få stöd. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos dig som hjälper och stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för dig.

Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd i Hallsberg på Facebook Länk till annan webbplats.

Anhörigkonsulent

Av anhörigkonsulenten kan du som är anhörig eller närstående få

  • råd och stöd
  • enskilda samtal om din situation, genom telefonkontakt eller ett personligt möte
  • gå med i anhöriggrupper
  • gå på föreläsningar om aktuella ämnen.

För att få stöd av anhörigkonsulent kontakta du enhetschefen för dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Kontakta enhetschefen för förebyggande arbete

Anette Broman
Telefon: 0582-68 54 45
E-post: anette.broman@hallsberg.se

Kontakta kommunens anhörigkonsulent

Anne Marie Larsson
Telefon: 0582-68 60 98
E-post: anne.marie.larsson@hallsberg.se

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten finns bland annat till för att du som är anhörig ska få stöd och avlastning någon eller några dagar i veckan.

Om dagverksamhet för äldre

Avlösning

Du som bor med den du vårdar eller har en anhörig med funktionsnedsättning kan få avlösning i omvårdnaden.

Ansök om avlösning för anhöriga

Anhörig till missbrukare

Socialförvaltningens öppenvård Stegen har familjeprogram och enskilda samtal för dig som har beroendeproblematik i din närhet. Du kan vara med i vårt anhörigprogram eller ha enskilda samtal med våra familjebehandlare. Att komma till oss kostar ingenting.

Du kan komma till oss om du känner någon som har problem med

  • alkohol
  • narkotika
  • mediciner
  • spel om pengar i kombination med substansmissbruk.

Du kan också komma till oss om du har växt upp med missbruk eller är i den situationen nu.

Anhörigprogram

Anhörigprogrammet består av föreläsningar, filmer, gruppsamtal och egna arbetsuppgifter. Programmet riktar sig till dig som är över 18 år. Om du är under 18 år kan vi hjälpa dig att få en annan kontakt.

Du får ökad kunskap om hur missbruk och beroende påverkar dig och hur du kan hantera det. Vi tittar på hur en annan persons beroende kan påverka ditt eget beteende och ditt känsloliv. Du får stöd i att ta makten över dina känslor och ditt liv. På sikt brukar detta påverka den som är beroende på ett positivt sätt.

Du kan börja i anhörigprogrammet när som helst. Vi träffas en kväll i veckan.

För att få stöd, kontaktar du öppenvården Stegen.

Kontaktuppgifter till öppenvården Stegen

Kontakta öppenvården Stegen

Adress: Västra Storgatan 42, 694 30 Hallsberg
Telefon: 0582-68 51 79
E-post: stegen@hallsberg.se

Öppenvården Stegen på Facebook Länk till annan webbplats.

Stödgrupper till barn och unga

Barngruppen TÅGET

Stödgrupp för dig som är 6-12 år gammal och har en förälder eller anhörig med missbruksproblem eller psykiatriska problem. I gruppen får du träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter.

Ungdomsgruppen TÅGET

Stödgrupp för dig som är 13-18 år och har en förälder eller anhörig med missbruksproblem och/eller psykiatrisk problematik. I gruppen får du prata om saker du upplevt/upplever och träffa andra som varit, eller är med om samma saker som dig. Du får lära dig mer om missbruk/beroende och vi umgås och har roligt tillsammans.

Kontaktuppgifter till TÅGET

Vill du börja i Tåget, eller få mer information?

Då får du gärna kontakta oss! Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakt. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkurator eller personal på Socialtjänsten.

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Stöd från andra organisationer

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats.

Anhörig till sjuk, funktionsnedsatt eller äldre

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Nationell samverkan för psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Stöd till anhöriga på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats.

Anhöriglinjen Länk till annan webbplats. - Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig, finns anhöriglinjen på telefonnummer 0200-239 500. Bakom anhöriglinjen står Anhörigas riksförbund

Anhörig till missbrukare

Kvinnojouren - för dig som blir eller blivit misshandlad Länk till annan webbplats.

ACA Sverige - För dig som vuxit upp med missbrukande föräldrar Länk till annan webbplats.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - Information alkohol och andra droger Länk till annan webbplats.

Al-Anon - för dig som är anhörig till en alkoholist Länk till annan webbplats.

För barn och unga

Barn till föräldrar som missbrukar Länk till annan webbplats.

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats.

Ung anhörig till demenssjuk Länk till annan webbplats.

Ung anhörig till missbrukare eller person med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats.

Barnombudsmannen - företräder barns och ungas rättigheter Länk till annan webbplats.

BRIS - stöd och hjälp till dig som är under 18 år Länk till annan webbplats.

Tjejjouren - för dig som blir eller blivit misshandlad Länk till annan webbplats.

Alateen - för tonåringar som är anhöriga till en alkoholist Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.