Stöd till anhöriga

Läs om kommunens anhörigkonsulent, aktiviteter för anhöriga, dagverksamhet och avlösning.

Innehåll på sidan

Har du en närstående som är i behov av ditt stöd på grund av sjukdom, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning?

Som anhörig är du viktig och gör en betydelsefull insats, men ibland behöver också du få stöd. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos dig som hjälper och stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för dig.

Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd i Hallsberg på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigkonsulent

Av anhörigkonsulenten kan du som är anhörig eller närstående få

  • råd och stöd
  • enskilda samtal om din situation, genom telefonkontakt eller ett personligt möte
  • gå med i anhöriggrupper
  • gå på föreläsningar om aktuella ämnen.

Anhörigträffar för dig som är anhörig eller vän till en person med demenssjukdom

Träffa andra, få råd och stöd. Välkommen till anhörigträffar på dagcentralen Knuten.

På anhörigträffarna får du möjlighet att möta andra i liknande situation, dela erfarenheter och få råd och stöd. Vi samtalar, dricker kaffe och bjuder eventuellt in någon gäst.

Kommunens anhörigkonsulent Anne Marie Larsson och
demensvårdsutvecklare Helen Jonasson är med på träffarna.

Datum och tider för träffar våren 2022

24 januari klockan 10.00 - 11.30

21 februari klockan 10.00 - 11.30

28 mars klockan 10.00 - 11.30

11 april klockan 10.00 - 11.30

Vi träffas i studierummet på dagcentralen Knuten,
Nytorgsgatan 6-8 i Hallsberg.

Mer information och anmälan

Anne Marie Larsson, 0582-68 60 98

Helen Jonasson, 0582-68 50 66

Anhörigcafé – Få råd och stöd, träffa andra i liknande situation

Du som är eller har varit anhörig är välkommen till ett öppet anhörigcafé. Vi träffas och dricker en kopp kaffe tillsammans. Ingen föranmälan behövs. Fika finns att köpa.
Med på caféet är kommunens anhörigkonsulent Anne Marie Larsson och representanter från Väntjänsten och Röda korset.

Tillfällen under våren 2022

Fredagar jämna veckor, klockan 10.00 - 11.30.

14 januari – Dagcentralen Åsen
28 januari – Röda Korset
11 februari – Dagcentralen Åsen
25 februari – Röda Korset
11 mars – Dagcentralen Åsen
25 mars – Röda korset
8 april – Dagcentralen Åsen
22 april – Röda korset

Åsens matsal på Västra Storgatan 13
Röda korsets lokaler på Fredsgatan 2.

Kontakt

Anne Marie Larsson, 0582-68 60 98

Kontakta kommunens anhörigkonsulent

Anne Marie Larsson
Telefon: 0582-68 60 98
E-post: anne.marie.larsson@hallsberg.se

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten finns bland annat till för att du som är anhörig ska få stöd och avlastning någon eller några dagar i veckan.

Om dagverksamhet för äldre

Avlösning

Du som bor med den du vårdar eller har en anhörig med funktionsnedsättning kan få avlösning i omvårdnaden.

Ansök om avlösning för anhöriga

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.