Stöd till anhöriga

Läs om kommunens anhörigkonsulent, aktiviteter för anhöriga, dagverksamhet och avlösning.

Om anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som har en närstående som behöver ditt stöd på grund av

  • sjukdom
  • fysisk funktionsnedsättning
  • psykisk funktionsnedsättning.

Som anhörig är du viktig och gör en betydelsefull insats, men ibland behöver också du få stöd. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos dig som hjälper och stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för dig.

Kommunens anhörigstöd samarbetar med organisationerna Väntjänsten, Röda korset Hallsberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anhörigkonsulent

Av anhörigkonsulenten kan du som är anhörig eller närstående få

  • råd och stöd
  • enskilda samtal om din situation, genom telefonkontakt eller ett personligt möte
  • gå med i anhöriggrupper
  • gå på föreläsningar om aktuella ämnen.

Hitta kontaktuppgifter till anhörigkonsulenten

Aktiviteter för dig som är anhörig

Kommunen anordnar aktiviteter för dig som är anhörig till en person som behöver stöd. Under dessa aktiviteter får du träffa andra som är i samma situation som du. Till vissa av aktiviteterna behöver du anmäla dig i förväg.

Anhöriggrupper

I anhöriggrupperna får du möjlighet att möta andra i liknande situation, dela erfarenheter och få råd och stöd. Vi samtalar, dricker kaffe och bjuder eventuellt in någon gäst.

Om du är intresserad av att delta i en anhöriggrupp, kontakta kommunens anhörigkonsulent

Datum och tider för aktiviteter för anhöriga

Annat anhörigstöd från kommunen

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten finns bland annat till för att du som är anhörig ska få stöd och avlastning någon eller några dagar i veckan.

Om dagverksamhet för äldre

Avlösning

Du som bor med den du vårdar eller har en anhörig med funktionsnedsättning kan få avlösning i omvårdnaden.

Ansök om avlösning för anhöriga

Anhörig till person med missbruk eller beroende

Läs om vilket stöd du som är anhörig till en person med missbruk eller beroende kan få.

Stöd från andra organisationer

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - samarbetsorganisation för organisationer för patienter, brukare och anhöriga inom det psykiatriska området.

Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhöriglinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig, finns anhöriglinjen på telefonnummer 0200-239 500. Bakom anhöriglinjen står Anhörigas riksförbund

 

Boka stödsamtal för anhöriga - Stödjer du en närstående med psykisk ohälsa? Då kan du som anhörig behöva stöd i att förebygga stress och få tips på en del Coping- och/vardagsstrategier. Psykiatrin i Region Örebro län i samarbete med Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) erbjuder stöd till dig som anhörig boende inom Örebro län. Du kan boka tid för individuella anhörigsamtal genom att mejla till anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se eller ringa till telefonnummer 070-320 48 14.


För barn och unga

Kuling - för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung anhörig - för dig som är anhörigt till en person med demens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maskrosbarn - för dig som är ung anhörig till en missbrukare eller person med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnombudsmannen - företräder barns och ungas rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - stöd och hjälp till dig som är under 18 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjejjouren - för dig som blir eller blivit misshandlad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.