Stöd till anhöriga

Läs om kommunens anhörigkonsulent, dagverksamhet, avlösning och vilket stöd du kan få om du är anhörig till en missbrukare.

Innehåll på sidan

Om stöd till anhöriga

Har du en närstående som är i behov av ditt stöd på grund av sjukdom, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning?

Som anhörig är du viktig och gör en betydelsefull insats, men ibland behöver också du få stöd. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos dig som hjälper och stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för dig.

Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd i Hallsberg på Facebooklänk till annan webbplats

Anhörigkonsulent

Av anhörigkonsulenten kan du som är anhörig eller närstående få

  • råd och stöd
  • enskilda samtal om din situation, genom telefonkontakt eller ett personligt möte
  • gå med i anhöriggrupper
  • gå på föreläsningar om aktuella ämnen.

För att få stöd av anhörigkonsulent kontakta du enhetschefen för dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd.

Kontaktuppgifter

Kontakta enhetschefen för förebyggande arbete

Anette Broman
Telefon: 0582-68 54 45
E-post: anette.broman@hallsberg.se

Kontakta kommunens anhörigkonsulent

Anne Marie Larsson
Telefon: 0582-68 60 98
E-post: anne.marie.larsson@hallsberg.se

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten finns bland annat till för att du som är anhörig ska få stöd och avlastning någon eller några dagar i veckan.

Om dagverksamhet för äldre

Avlösning

Du som bor med den du vårdar eller har en anhörig med funktionsnedsättning kan få avlösning i omvårdnaden.

Ansök om avlösning för anhöriga

Anhörig till missbrukare

Socialförvaltningens öppenvård Stegen har familjeprogram och enskilda samtal för dig som har beroendeproblematik i din närhet. Du kan vara med i vårt anhörigprogram eller ha enskilda samtal med våra familjebehandlare. Att komma till oss kostar ingenting.

Du kan komma till oss om du känner någon som har problem med

  • alkohol
  • narkotika
  • mediciner
  • spel om pengar i kombination med substansmissbruk.

Du kan också komma till oss om du har växt upp med missbruk eller är i den situationen nu.

Anhörigprogram

Anhörigprogrammet består av föreläsningar, filmer, gruppsamtal och egna arbetsuppgifter. Programmet riktar sig till dig som är över 18 år. Om du är under 18 år kan vi hjälpa dig att få en annan kontakt.

Du får ökad kunskap om hur missbruk och beroende påverkar dig och hur du kan hantera det. Vi tittar på hur en annan persons beroende kan påverka ditt eget beteende och ditt känsloliv. Du får stöd i att ta makten över dina känslor och ditt liv. På sikt brukar detta påverka den som är beroende på ett positivt sätt.

Du kan börja i anhörigprogrammet när som helst. Vi träffas en kväll i veckan.

För att få stöd, kontaktar du öppenvården Stegen.

Kontaktuppgifter till öppenvården Stegen

Kontakta öppenvården Stegen

Adress: Västra Storgatan 42, 694 30 Hallsberg
Telefon: 0582-68 51 79
E-post: stegen@hallsberg.se

Öppenvården Stegen på Facebooklänk till annan webbplats

Stödgrupper till barn och unga

Barngruppen TÅGET

Stödgrupp för dig som är 6-12 år gammal och har en förälder eller anhörig med missbruksproblem eller psykiatriska problem. I gruppen får du träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter.

Ungdomsgruppen TÅGET

Stödgrupp för dig som är 13-18 år och har en förälder eller anhörig med missbruksproblem och/eller psykiatrisk problematik. I gruppen får du prata om saker du upplevt/upplever och träffa andra som varit, eller är med om samma saker som dig. Du får lära dig mer om missbruk/beroende och vi umgås och har roligt tillsammans.

Kontaktuppgifter till TÅGET

Vill du börja i Tåget, eller få mer information?

Då får du gärna kontakta oss! Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakt. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkurator eller personal på Socialtjänsten.

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.