Dagverksamhet för äldre

Ansök om dagverksamhet för dig som är äldre eller har ett funktionshinder och har svårt att delta i andra aktiviteter i samhället.

Verksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter och social gemenskap med andra. Det kan till exempel vara

  • promenader
  • gymnastik
  • film
  • eller andra aktiviteter.

På dagverksamheten kan du också få hjälp med träning som ordinerats av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Följ vår sida Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd i Hallsberg på Facebooklänk till annan webbplats

Ansök om dagverksamhet

Dagverksamhet och resor är behovsprövade insatser. Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Kontakt biståndshandläggare

E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefon: 0582-68 50 00

Numret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Verksamheter

Esslatorp

Gränsgatan 6, 694 50 Vretstorp

Kontakt: 0582-68 64 35

Knuten

Nytorgsgatan 6-8, 694 33 Hallsberg

Kontakt: 0582-68 50 73

Åsen

Västra Storgatan 13, 694 30 Hallsberg

Kontakt: 0582-68 50 84

Sköllergården

Kyrkogatan 5, 697 31 Pålsboda

Kontakt: 0582-68 60 48

Dagverksamhet för personer med demens, Ängarnas café

Ängarnas café är en dagverksamhet för personer med demensproblem. Till Ängarnas café kan man komma oavsett var i kommunen man bor.

Kontakt Ängarnas café

Adress: Långängsvägen 3, 694 36 Hallsberg

Expedition: 0582-68 50 69

Kostnad

Lunch och fika ingår i avgiften.

Beräkna vad du får betala på taxe- och avgiftsnämndens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt enhetschef

Anette Broman

Telefon: 0582-68 54 45

E-post: anette.broman@hallsberg.se