Dagverksamhet för äldre

Ansök om dagverksamhet för äldre. Se var verksamheterna finns och vilka aktiviteter som ordnas.

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter och social gemenskap med andra. Det kan till exempel vara

  • promenader
  • gymnastik
  • film

På dagverksamheten kan du också få hjälp med träning som ordinerats av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd i Hallsberg på Facebook Länk till annan webbplats.

Ansök om dagverksamhet

Dagverksamhet och resor är behovsprövade insatser. Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Kostnad för dagverksamhet

Beräkna vad du får betala på taxe- och avgiftsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.

Lunch och fika ingår i avgiften.

Dagverksamhet på kommunens dagcentraler

Det finns dagverksamhet på Knuten och Åsen i Hallsberg, Esslatorp i Vretstorp och Sköllergården i Pålsboda.

Kontaktuppgifter till dagcentralerna

Esslatorp

Adress: Gränsgatan 6 i Vretstorp
Telefon: 0582-68 64 35

Knuten

Adress: Nytorgsgatan 6 - 8 i Hallsberg
Telefon: 0582-68 50 73

Åsen

Adress: Västra Storgatan 13 i Hallsberg
Telefon: 0582-68 50 84

Sköllergården

Adress: Kyrkogatan 5 i Pålsboda
Telefon: 0582-68 60 48

Dagverksamhet för personer med demens

Ängarnas dagverksamhet är en verksamhet för personer med demens. Till Ängarnas dagverksamhet kan du komma oavsett var i kommunen du bor.

Kontaktuppgifter till Ängarnas dagverksamhet

Kontakta Ängarnas dagverksamhet

Telefon: 0582-68 50 69
Adress: Långängsvägen 3, 694 36 Hallsberg

Kontakta enhetschefen för förebyggande arbete

Anette Broman
Telefon: 0582-68 54 45
E-post: anette.broman@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.