Dagverksamhet för äldre

Ansök om dagverksamhet för äldre. Se var verksamheterna finns och vilka aktiviteter som ordnas.

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter och social gemenskap med andra. Det kan till exempel vara

  • promenader
  • gymnastik
  • film

På dagverksamheten kan du också få hjälp med träning som ordinerats av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd i Hallsberg på Facebooklänk till annan webbplats

Ansök om dagverksamhet

Dagverksamhet och resor är behovsprövade insatser. Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Kostnad för dagverksamhet

Beräkna vad du får betala på taxe- och avgiftsnämndens webbplatslänk till annan webbplats

Lunch och fika ingår i avgiften.

Verksamheter

Esslatorp

Adress: Gränsgatan 6, 694 50 Vretstorp

Telefon: 0582-68 64 35

Knuten

Adress: Nytorgsgatan 6-8, 694 33 Hallsberg

Telefon: 0582-68 50 73

Åsen

Adress: Västra Storgatan 13, 694 30 Hallsberg

Telefon: 0582-68 50 84

Sköllergården

Adress: Kyrkogatan 5, 697 31 Pålsboda

Telefon: 0582-68 60 48

Dagverksamhet för personer med demens, Ängarnas dagverksamhet

Ängarnas café är en dagverksamhet för personer med demensproblem. Till Ängarnas café kan du komma oavsett var i kommunen du bor.

Kontakta Ängarnas dagverksamhet

Telefon: 0582-68 50 69
Adress: Långängsvägen 3, 694 36 Hallsberg

Kontakta enhetschefen för dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd

Anette Broman
Telefon: 0582-68 54 45
E-post: anette.broman@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.