Dagverksamhet för äldre

Ansök om dagverksamhet för äldre. Se var verksamheterna finns och vilka aktiviteter som ordnas.

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter och social gemenskap med andra. Det kan till exempel vara

  • promenader
  • gymnastik
  • film

På dagverksamheten kan du också få hjälp med träning som ordinerats av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Följ vår sida Dagcentraler, dagverksamheter och anhörigstöd i Hallsberg på Facebooklänk till annan webbplats

Ansök om dagverksamhet

Dagverksamhet och resor är behovsprövade insatser. Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Kontakt biståndshandläggare

E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefon: 0582-68 50 00

Numret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Verksamheter

Esslatorp

Gränsgatan 6, 694 50 Vretstorp

Kontakt: 0582-68 64 35

Knuten

Nytorgsgatan 6-8, 694 33 Hallsberg

Kontakt: 0582-68 50 73

Åsen

Västra Storgatan 13, 694 30 Hallsberg

Kontakt: 0582-68 50 84

Sköllergården

Kyrkogatan 5, 697 31 Pålsboda

Kontakt: 0582-68 60 48

Dagverksamhet för personer med demens, Ängarnas café

Ängarnas café är en dagverksamhet för personer med demensproblem. Till Ängarnas café kan man komma oavsett var i kommunen man bor.

Kontakt Ängarnas café

Adress: Långängsvägen 3, 694 36 Hallsberg

Expedition: 0582-68 50 69

Kostnad för dagverksamhet

Lunch och fika ingår i avgiften.

Beräkna vad du får betala på taxe- och avgiftsnämndens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta enhetschef

Anette Broman

Telefon: 0582-68 54 45

E-post: anette.broman@hallsberg.se