Dagverksamhet för äldre

Ansök om dagverksamhet för äldre. Se var verksamheterna finns och vilka aktiviteter som ordnas.

Det finns dagverksamhet på dagcentralerna Esslatorp, Knuten och Sköllergården.

Hitta kontaktuppgifter till dagcentralerna.

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter och social gemenskap med andra. Det kan till exempel vara

  • promenader
  • gymnastik
  • film

Du kan också få hjälp med träning som ordinerats av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Det finns även verksamhet för personer med demenssjukdom och som avlastning för den som vårdar en anhörig.

Ansök om dagverksamhet

Dagverksamhet är en behovsprövad insats. Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.