Synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter, förslag eller klagomål på social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter.

Om du fyller i ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer du att få svar inom 14 dagar. I svaret berättar vi hur dina synpunkter kommer att behandlas.

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt.

Du kan lämna dina synpunkter med en blankett som du skickar med posten (adressen står på blanketten), eller via webbformuläret nedan.

Blankett för att lämna synpunkterPDF

Lämna synpunkter

Mina synpunkter handlar om * (obligatorisk)
Mina synpunkter handlar om

Jag vill få svar på mina synpunkter * (obligatorisk)
Jag vill få svar på mina synpunkter


Jag som som skickar in synpunkterna är
Jag som som skickar in synpunkterna ärOm du lämnar dina kontaktuppgifter kan du få svar på dina synpunkter. Du kan också vara anonym.För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.