Äldreomsorg och senior

Boende för dig som är äldre, bostadsanpassning, hemtjänst och trygghetslarm, dagcentraler, dagverksamhet, annat stöd med mera.

 • Boende för dig som är äldre

  Läs om vilka typer av boenden som finns att ansöka om för dig som är äldre: korttidsboende, särskilda boenden och demensboenden.

 • Bostadsanpassning

  Läs och ansök om bidrag till bostadsanpassning för dig med en bestående funktionsnedsättning. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

 • Dagcentraler

  Läs om vilka dagcentraler som finns och vad du kan göra där.

 • Dagverksamhet för äldre

  Ansök om dagverksamhet för dig som är äldre eller har ett funktionshinder och har svårt att delta i andra aktiviteter i samhället.

 • Demens

  Läs om vilket stöd som finns för dig som misstänker att du eller en anhörig har en minnesproblematik eller redan vet om eventuell demenssjukdom.

 • Färdtjänst och sjukresor

  Det är Länstrafiken som ansvarar för färdtjänst. Region Örebro län ansvarar för sjukresor.

 • Hemtjänst

  Läs och ansök om hemtjänst för dig som behöver underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden.

 • Hjälp med gräsklippning och snöröjning

  Beställ hjälp med gräsklippning eller snöröjning. Tjänsterna finns att söka för dig som har betydande svårigheter att klara dessa typer av sysslor.

 • Kommunala pensionärsrådet, KPR

  Se vad rådet gör och vilka som medverkar. Läs rådets mötesprotokoll.

 • Matsedlar för äldre

  Hitta information om vad som serveras på våra äldreboenden och dagcentraler. Du kan också hitta menyer för de kalla matlådorna som du kan beställa.

 • Trygghetslarm

  Ansök om att få trygghetslarm installerat för att öka tryggheten för dig som bor själv.

 • Väntjänsten och fixarvännen

  Kontakta Väntjänsten om du behöver hjälp med mindre uppdrag som till exempel sällskap till läkare, kyrka eller dagcentral, att sätta upp en tavla eller bara få sällskap över en kopp kaffe.