Äldreomsorg och senior

Boende, bostadsanpassning, hemtjänst och trygghetslarm, måltider, dagcentraler, dagverksamhet, annat stöd med mera.

 • Måltider för äldre

  Se matsedlar för vård- och omsorgsboenden, dagcentraler och kalla matlådor.

 • Boende för dig som är äldre

  Läs och ansök om korttidsboende, vård- och omsorgsboende och demensboende.

 • Hemtjänst

  Ansök om hemtjänst. Läs om avgifter och hur hemtjänsten fungerar.

 • Trygghetslarm

  Ansök om att få trygghetslarm installerat. Läs om hur larmet fungerar.

 • E-tillsyn

  Läs om vad e-tillsyn är, hur det går till och hur du ansöker om att få det.

 • Dagcentraler

  Se var dagcentraler och träffpunkten finns och vilka aktiviteter som ordnas där.

 • Dagverksamhet för äldre

  Ansök om dagverksamhet för äldre. Se var verksamheterna finns och vilka aktiviteter som ordnas.

 • Demens

  Läs om demensutredning, demensboenden, dagverksamhet och stöd till anhöriga. Hitta kontaktuppgifter till demensvårdsutvecklaren.

 • Bostadsanpassning

  Ansök om bidrag för bostadsanpassning. Se vilka anpassningar du kan få bidrag för.

 • Färdtjänst och sjukresor

  Länstrafiken ansvarar för färdtjänst. Region Örebro län ansvarar för sjukresor.

 • Väntjänsten och fixarvännen

  Se vad Väntjänsten och fixarvännen kan hjälpa dig med. Hitta kontaktuppgifter.

 • Seniorfestivalen i Sydnärke

  Aktiviteter för äldre varje år under vecka 40.

 • Kommunala pensionärsrådet, KPR

  Se vad rådet gör och vilka organisationer som ingår i det. Läs rådets mötesprotokoll.