Äldreomsorg och senior

Läs och ansök om boende för dig som är äldre, bostadsanpassning, hemtjänst och trygghetslarm, läs om dagcentraler, dagverksamhet med mera.

 • Boende för dig som är äldre

  Läs om vilka typer av boenden som finns att ansöka om för dig som är äldre: korttidsboende, särskilda boenden och demensboenden.

 • Bostadsanpassning Hittade inte modulen Ingress på sidan Bostadsanpassning
 • Dagcentraler

  Läs om vilka dagcentraler som finns och vad du kan göra där.

 • Dagverksamhet för äldre

  Ansök om dagverksamhet för dig som är äldre eller har ett funktionshinder och har svårt att delta i andra aktiviteter i samhället.

 • Demens

  Läs om vilket stöd som finns för dig som misstänker att du eller en anhörig har en minnesproblematik eller redan vet om eventuell demenssjukdom.

 • Färdtjänst

  Det är Länstrafiken som ansvarar för färdtjänst. Region Örebro län ansvarar för sjukresor.

 • Hemtjänst

  Läs och ansök om hemtjänst för dig som behöver underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden.

 • Hjälp med gräsklippning och snöröjning

  Beställ hjälp med gräsklippning eller snöröjning. Tjänsterna finns att söka för dig som har betydande svårigheter att klara dessa typer av sysslor.

 • Matsedlar för äldre

  Hitta information om vad som serveras på våra äldreboenden och dagcentraler. Du kan också hitta menyer för de kalla matlådorna som du kan beställa.

 • Trygghetslarm

  Ansök om att få trygghetslarm installerat för att öka tryggheten för dig som bor själv.

 • Väntjänsten och fixarvännen

  Kontakta Väntjänsten ifall du behöver hjälp med mindre uppdrag som till exempel sällskap till läkare, kyrka eller dagcentral eller bara få sällskap över en kopp kaffe.