Boende för dig som är äldre

Läs om vilka typer av boenden som finns att ansöka om för dig som är äldre: korttidsboende, särskilda boenden och demensboenden.

Korttidsboende

I ett korttidsboende bor du i under en kortare period när du behöver tillfällig vård och omsorg utanför hemmet, till exempel vid behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse, avlastning för närstående som vårdar i hemmet eller i väntan på plats i särskilt boende.

Korttidsboendet Regnbågen

Post- och besöksadress:
Nytorgsgatan 20 i Hallsberg

Expedition, telefon: 0582-68 50 56

Anneli Kyngäs, enhetschef
Telefon: 0582-68 50 94

Elmira Davidton, assistent
Telefon: 072-452 45 63, e-post: elmira.davidton@hallsberg.se

Sjuksköterska
Telefon: 0582- 68 51 24

Arbetsterapeut
Telefon: 0582-68 53 82

Särskilda boenden och demensboenden

Kommunens särskilda boenden är till för dig med stort vård- och omsorgsbehov. På varje avdelning arbetar undersköterskor/vårdbiträden, patientansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut. Det finns också nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kullängen i Hallsberg

Kullängen har 70 lägenheter. 51 av dem är för personer med demens. På boendet finns fyra avdelningar. Tre av dem är för personer med demens.

Kontakt Kullängen

Enhetschef - Malin Carlos: telefon 0582-68 54 95, e-post malin.carlos@hallsberg.se

Arbetsledare - Nicole Rydin, telefon: 0582-68 50 16

Arbetsledare - Anela Sakambet, telefon: 0582-68 50 15

Arbetsledare - Angelica Pettersson, telefon: 0582-68 52 69

Kullen
Demensboende med 16 lägenheter.

Expedition, telefon: 0582-68 50 90

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 53 56

Arbetsterapeut - Caroline Gustavsson, telefon: 0582-68 60 50

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 1-3, 694 36 Hallsberg

Ängen
Demensboende med 16 lägenheter. 12 lägenheter är permanenta boenden och fyra är korttidsplatser för personer med demens.

Expedition, telefon: 0582-68 55 14

Sjuksköterska, telefon: 072-500 19 72

Arbetsterapeut - Ann Sofie Johansson, telefon: 0582-68 50 80

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 5-7, 694 36 Hallsberg

Gläntan

Gläntan är ett vårdboende med 19 lägenheter.

Expedition, telefon: 0582-68 50 96

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 50 58

Arbetsterapeut - Ann Sofie Johansson, telefon: 0582-68 50 80

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 9-11, 694 36 Hallsberg

Torpet
Demensboende med 19 lägenheter.

Expedition, telefon: 0582-68 50 95

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 50 93

Arbetsterapeut - Caroline Gustavsson, telefon: 0582-68 60 50

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 13-15, 694 36 Hallsberg

Nytorgsgatan 20 i Hallsberg

Nytorgsgatan 20 ligger i Hallsberg och är ett äldreboende med 10 lägenheter. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Och det finns tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kontakt

Enhetschef - Anneli Kyngäs, telefon: 0582-68 50 94

Assistent Elmira Davidton, telefon: 072-452 45 63, e-post: elmira.davidton@hallsberg.se

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 51 24

Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 60 50

Besöks- och postadress: Nytorgsgatan 20, 694 33 Hallsberg

Werners Backe i Hallsberg

Werners Backe är ett demensboende. Där finns 24 lägenheter uppdelade på två avdelningar.

Kontakt

Avdelning 1 - expedition, telefon: 0582-68 50 68

Avdelning 2 - expedition, telefon: 0582-68 50 67

Assistent - Annette Persson, telefon: 0582-68 53 33, e-post: annette.persson@hallsberg.se

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 55 16

Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 53 82

Enhetschef - Sabina Jansson, telefon: 0582-68 50 49, e-post: sabina.jansson@hallsberg.se

Besöks- och postadress: Werners väg 6, 694 35 Hallsberg

Sköllergården i Pålsboda

Sköllergården ligger i Pålsboda och är ett äldreboende med 29 lägenheter. 19 av dem är lägenheter för demenssjuka personer.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kontakt

Blåsippan - expedition, telefon: 0582-68 60 63

Solgläntan - expedition, telefon: 0582-68 60 54

Eken - expedition, telefon: 0582-68 60 62

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 60 45

Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 54 62

Enhetschef - Sabina Jansson, telefon: 0582-68 50 49, e-post: sabina.jansson@hallsberg.se

Jenny Evertsson, verksamhetsstöd/assistent: 0582-68 60 46

Besöks- och postadress: Kyrkogatan 5, 697 31 Pålsboda

Esslatorp i Vretstorp

Esslatorp ligger i Vretstorp och har 11 lägenheter för personer med demens. Boendet ligger i anslutning till dagcentralen.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kontakt

Expedition, telefon: 0582-68 64 42

Enhetschef - Pia Andersson, telefon: 0582-68 50 14, e-post: pia.andersson@hallsberg.se

Besöks- och postadress: Gränsgatan 6-8, 694 50 Vretstorp

Ansök om boende

Om du vill ansöka om boende, kontakta biståndshandläggarna

Kontakt biståndshandläggare

E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefon: 0582-68 50 00

Numret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Kontakt

Clary Starck, områdeschef

Telefon: 0582-68 53 57

E-post: clary.starck@hallsberg.se

Vid akuta situationer i hemmet under kväll och natt nås hemtjänsten på telefonnummer 0582-68 50 88.

Värdighetsgarantier

I Hallsbergs kommun finns värdighetsgarantier för särskilda boenden.

Våra värdighetsgarantier grundar sig i den nationella värdegrunden för äldre. Värdegrunden har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Värdighetsgarantier för särskilt boende

Vi lovar att

 • vår personal ser sig som gäster i din bostad
 • vid inflyttning erbjuda dig en boendeansvarig och att du får information om den boendeansvariges ansvar
 • du har möjlighet att byta boendeansvarig
 • erbjuda dig ett samtal för att göra en plan tillsammans med dig, som beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Om du vill får gärna anhöriga vara med. Planeringen ska följas upp minst en gång per år
 • erbjuda dig en aktivitet-egen tid, minst en gång i veckan
 • erbjuda dig en daglig aktivitet i grupp till exempel en fysisk aktivitet
 • erbjuda dig daglig utevistelse
 • erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad
 • ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som arbetar
 • erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen och när du vill gå och lägga dig för natten
 • erbjuda dig varierad och näringsrik kost som serveras på ett aptitligt sätt
 • personal ska finnas med vid kaffestunder och måltider för att skapa måltidsro
 • all personal bär en namnbricka.