Boende för dig som är äldre

Läs och ansök om korttidsboende, vård- och omsorgsboende och demensboende.

Vid akuta situationer i hemmet under kväll och natt nås hemtjänsten på telefonnummer 0582-68 50 88.

Ansök om boende

Om du vill ansöka om boende kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Särskilda boenden och demensboenden

Kommunens vård- och omsorgsboenden är till för dig som har stort behov av vård och omsorg. På varje enhet arbetar undersköterskor eller vårdbiträden, patientansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut. Det finns också nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kullängen i Hallsberg

Kullängen har 70 lägenheter. 51 av dem är för personer med demens. På boendet finns fyra enheter:

 • Kullen - 16 lägenheter för personer med demens,
 • Ängen - 16 lägenheter för personer med demens. Fyra av lägenheterna är korttidsplatser.
 • Gläntan - 19 lägenheter.
 • Torpet - 19 lägenheter för personer med demens.

Kontakta Kullängen

Enhetschef - Malin Carlos: telefon 0582-68 54 95, e-post: malin.carlos@hallsberg.se
Arbetsledare - Nicole Rydin, telefon: 0582-68 50 16
Arbetsledare - Anela Sakambet, telefon: 0582-68 50 15
Arbetsledare - Angelica Pettersson, telefon: 0582-68 52 69

Kontakta Kullen

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 1 - 3, 694 36 Hallsberg

Expedition, telefon: 0582-68 50 90
Sjuksköterska, telefon: 0582-68 53 56
Arbetsterapeut - Caroline Gustavsson, telefon: 0582-68 60 50

Kontakta Ängen

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 5 - 7, 694 36 Hallsberg

Expedition, telefon: 0582-68 55 14
Sjuksköterska, telefon: 072-500 19 72
Arbetsterapeut - Ann Sofie Johansson, telefon: 0582-68 50 80

Kontakta Gläntan

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 9 - 11, 694 36 Hallsberg

Expedition, telefon: 0582-68 50 96
Sjuksköterska, telefon: 0582-68 50 58
Arbetsterapeut - Ann Sofie Johansson, telefon: 0582-68 50 80

Kontakta Torpet

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 13 - 15, 694 36 Hallsberg

Expedition, telefon: 0582-68 50 95
Sjuksköterska, telefon: 0582-68 50 93
Arbetsterapeut - Caroline Gustavsson, telefon: 0582-68 60 50

Nytorgsgatan 20 i Hallsberg

Nytorgsgatan 20 ligger i Hallsberg och är ett vård- och omsorgsboende med 10 lägenheter. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns också tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kontakta Nytorgsgatan 20

Besöks- och postadress: Nytorgsgatan 20, 694 33 Hallsberg

Enhetschef - Anneli Kyngäs, telefon: 0582-68 50 94, anneli.kyngas@hallsberg.se
Assistent - Jenny Evertsson, e-post: jenny.evertsson@hallsberg.se
Sjuksköterska, telefon: 0582-68 51 24
Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 52 33

Werners Backe i Hallsberg

Werners Backe är ett demensboende. Där finns 24 lägenheter uppdelade på två enheter.

Kontakta Werners backe

Besöks- och postadress: Werners väg 6, 694 35 Hallsberg

Enhetschef - Sabina Jansson, telefon: 0582-68 50 49, e-post: sabina.jansson@hallsberg.se
Avdelning 1 - expedition, telefon: 0582-68 50 68
Avdelning 2 - expedition, telefon: 0582-68 50 67
Assistent - Annette Persson, telefon: 0582-68 53 33, e-post: annette.persson@hallsberg.se
Sjuksköterska, telefon: 0582-68 51 24
Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 53 82

Sköllergården i Pålsboda

Sköllergården ligger i Pålsboda och är ett vård- och omsorgsboende med 29 lägenheter. 19 av dem är lägenheter för demenssjuka personer.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kontakta Sköllergården

Besöks- och postadress: Kyrkogatan 5, 697 31 Pålsboda

Enhetschef - Marina Isgren, telefon: 0582-68 60 88, e-post: marina.isgren@hallsberg.se
Arbetsledare - Anneli Sjölin, telefon: 0582-68 60 46
Verksamhetsstöd/assistent - Jenny Evertsson, telefon: 0582-68 60 46
Blåsippan - expedition, telefon: 0582-68 60 63
Solgläntan - expedition, telefon: 0582-68 60 54
Eken - expedition, telefon: 0582-68 60 62
Sjuksköterska, telefon: 0582-68 60 45
Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 54 62

Esslatorp i Vretstorp

Esslatorp ligger i Vretstorp och har 11 lägenheter för personer med demens. Boendet ligger i anslutning till dagcentralen.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kontakta Esslatorp

Besöks- och postadress: Gränsgatan 6 - 8, 694 50 Vretstorp

Enhetschef - Pia Andersson, telefon: 0582-68 50 14, e-post: pia.andersson@hallsberg.se
Expedition, telefon: 0582-68 64 42

Korttidsboendet Regnbågen

På korttidsboendet bor du i under en kortare period när du behöver tillfällig vård och omsorg utanför hemmet. Det kan till exempel vara

 • när du har behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse
 • för att din närstående som vårdar dig i ditt hem ska få avlastning
 • när du väntar på en plats i ett vård- och omsorgsboende.

Kontakta Regnbågen

Besöksadress: Nytorgsgatan 20 i Hallsberg.

Enhetschef - Anneli Kyngäs, telefon: 0582-68 50 94, anneli.kyngas@hallsberg.se
Assistent - Jenny Evertsson, e-post: jenny.evertsson@hallsberg.se
Expedition, telefon: 0582-68 50 56
Sjuksköterska, telefon: 0582- 68 51 71
Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 52 33

Värdighetsgarantier

I Hallsbergs kommun finns värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden.

Våra värdighetsgarantier grundar sig i den nationella värdegrunden för äldre. Värdegrunden har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboende

Vi lovar att

 • vår personal ser sig som gäster i din bostad
 • vid inflyttning erbjuda dig en boendeansvarig och att du får information om den boendeansvariges ansvar
 • du har möjlighet att byta boendeansvarig
 • erbjuda dig ett samtal för att göra en plan tillsammans med dig, som beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Om du vill får gärna anhöriga vara med. Planeringen ska följas upp minst en gång per år
 • erbjuda dig en aktivitet/egen tid, minst en gång i veckan
 • erbjuda dig en daglig aktivitet i grupp, till exempel en fysisk aktivitet
 • erbjuda dig daglig utevistelse
 • erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad
 • ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som arbetar
 • erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen och när du vill gå och lägga dig för natten
 • erbjuda dig varierad och näringsrik kost som serveras på ett aptitligt sätt
 • personal ska finnas med vid kaffestunder och måltider för att skapa måltidsro
 • all personal bär en namnbricka.

Kontakta områdeschefen för vård- och omsorgsboenden

Clary Starck
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.