Boende för dig som är äldre

Läs och ansök om korttidsboende, vård- och omsorgsboende samt demensboende. Hitta kontaktuppgifter till Blomsterängen, Esslatorp och Sköllergården.

Ansök om boende

Om du vill ansöka om boende kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Vård- och omsorgsboenden samt demensboenden

Kommunens vård- och omsorgsboenden är till för dig som har stort behov av vård och omsorg. På varje enhet arbetar undersköterskor eller vårdbiträden, patientansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut. Det finns också nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Sköllergården i Pålsboda

Sköllergården ligger i Pålsboda och är ett vård- och omsorgsboende med 29 lägenheter. 19 av dessa lägenheter har inriktning för personer med demens.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kontakta Sköllergården

Besöks- och postadress: Kyrkogatan 5, 697 31 Pålsboda
Blåsippan, telefon: 0582-68 60 63
Solgläntan, telefon: 0582-68 60 54
Eken, telefon: 0582-68 60 62

Enhetschef Marina Isgren, telefon: 0582-68 60 88, e-post: marina.isgren@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Annelie Sjölin, telefon: 0582-68 60 46
e-post: annelie.sjolin@hallsberg.se

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 60 45
Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 52 13

Esslatorp i Vretstorp

Esslatorp ligger i Vretstorp och har 11 lägenheter med inriktning för personer med demens. Boendet ligger i anslutning till dagcentralen.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Kontakta Esslatorp

Besöks- och postadress: Gränsgatan 6 - 8, 694 50 Vretstorp
Telefon: 0582-68 64 42

Enhetschef Malin Karlsson
Telefon: 0582-68 64 11
E-post: malin.karlsson2@hallsberg.se

Blomsterängen i Hallsberg

Blomsterängen är ett vård och omsorgsboende med 128 lägenheter.

32 lägenheter med somatisk inriktning.

56 lägenheter inriktning demens.

16 lägenheter för korttidsvård.

Kontakta enhetschef

Malin Carlos

Telefon: 0582-68 54 95

E-post: malin.carlos@hallsberg.se

Kontakt för avdelning A 1-2

Demensenheten

Telefon: 0582–68 57 16

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Eva Andersson, biträdande enhetschef inriktning demens

Telefon: 0582-68 57 15

E-post: eva.andersson@hallsberg.se

Kontakt för avdelning A 3-4

Demensenheten

Telefon: 0582-68 57 21

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Angelica Pettersson, biträdande enhetschef inriktning demens

Telefon: 0582-68 52 69

E-post: angelica.pettersson@hallsberg.se

Kontakt för avdelning A 5-6

Somatiska enheten

Telefon: 0582-68 57 22

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Nicole Rydin, biträdande enhetschef somatisk inriktning

Telefon: 0582-68 50 16

E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Kontakt för avdelning A 7-8

Somatiska enheten

Telefon: 0582-68 57 23

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Nicole Rydin, biträdande enhetschef somatisk inriktning

Telefon: 0582-68 50 16

E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Kontakt för avdelning B 1-2

Demensenheten

Telefon: 0582-68 57 11

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Pernilla Wikander-Eklund, biträdande enhetschef somatisk inriktning

Telefon: 0582-68 52 92

E-post: pernilla.vikander.eklund@hallsberg.se

Kontakt för avdelning B 3

Demensenheten

Telefon: 0582-68 57 12

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B

Nicole Rydin, biträdande enhetschef somatisk inriktning

Telefon: 0582-68 50 16

E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Korttidsenheten

På korttidsenheten vistas du under en kortare period när du behöver tillfällig vård och omsorg utanför hemmet. Det kan till exempel vara

 • när du har behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse
 • för att din närstående som vårdar dig i ditt hem ska få avlastning
 • vid vård i livets slutskede
 • vid akuta situationer där du behöver utredas för vidare insatser, till exempel plats i ett vård- och omsorgsboende.

Kontakta korttidsenheten

Besöks- och postadress: Långängsvägen 9 B 694 36 Hallsberg

Telefon: 0582-68 57 20

Anneli Kyngäs, enhetschef

Telefon: 0582-68 50 94

E-post: anneli.kyngas@hallsberg.se

Värdighetsgarantier

I Hallsbergs kommun finns värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden.

Våra värdighetsgarantier grundar sig i den nationella värdegrunden för äldre. Värdegrunden har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen. De innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboende

Vi lovar att

 • Vår personal ser sig som gäster i din bostad.
 • Vid inflyttning erbjuda dig en boendeansvarig och att du får information om den boendeansvariges ansvar.
 • Du har möjlighet att byta boendeansvarig.
 • Erbjuda dig ett samtal för att göra en plan tillsammans med dig. I planen beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Om du vill får gärna anhöriga vara med. Planeringen ska följas upp minst en gång per år.
 • Erbjuda dig en aktivitet/egen tid, minst en gång i veckan.
 • Erbjuda dig en daglig aktivitet i grupp, till exempel en fysisk aktivitet.
 • Erbjuda dig daglig utevistelse.
 • Erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad.
 • Ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som arbetar.
 • Erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen och när du vill gå och lägga dig för natten.
 • Erbjuda dig varierad och näringsrik kost som serveras på ett aptitligt sätt.
 • Personal ska finnas med vid kaffestunder och måltider för att skapa måltidsro.
 • All personal bär en namnbricka.

Kontakta verksamhetschefen för äldreomsorg

Clary Starck
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.