Hemtjänst

Ansök om hemtjänst. Läs om avgifter och hur hemtjänsten fungerar.

Hemtjänsten är till för dig som behöver praktisk hjälp i hemmet eller personlig omvårdnad. Du kan till exempel få hjälp med

  • att klä på dig
  • din hygien
  • dina måltider
  • städning
  • tvättning av kläder
  • handling.

Alla hemtjänstinsatser utförs utifrån socialtjänstlagen (SoL). Den nationella värdegrunden för äldre är särskilt viktig. Omsorgen om dig som är äldre ska inriktas på att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det regleras SoL 5 kap. 4§.

Socialstyrelsens skrift Äldreomsorgens nationella värdegrund – vad innebär den för dig? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren hämtar in aktuell information och gör en utredning. Utredningen ligger till grund för beslutet om du får hemtjänst eller inte och vilket stöd du får.

Kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Avgifter för hemtjänst

Beräkna vad du får betala för hemtjänst på taxe- och avgiftsnämndens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personalens sekretess

All personal som arbetar inom hemtjänsten omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om dig lämnas ut till obehöriga.

Hjälpmedel, bostadsanpassning och rehabilitering

Om du behöver rehabilitering, hjälpmedel eller anpassning av din bostad kan du ta kontakt med arbetsterapeuten i ditt område. för information om hur man ansöker och vad man kan ansöka om.

Om hjälpmedel och hur du ansöker

Nycklar i hemtjänsten

I Hallsbergs kommun har vi nyckelfri hemtjänst.

Om nyckelfri hemtjänst

Mobil dokumentation i hemtjänsten

Hemtjänstpersonalen använder mobil dokumentation.

Om mobil dokumentation

Kontakta hemtjänsten

Hemtjänst Norr
Telefon, enhetschef Maj Petterson: 0582-68 55 02
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 50 76 eller 0582-68 50 77

Hemtjänst Söder
Telefon, enhetschef Pia Andersson: 0582-68 55 39
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 50 87

Hemtjänst Väster

Telefon, vikarierande enhetschef Karin Knutsson: 0582-68 50 14
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 64 39

Hemtjänst Öster
Telefon, enhetschef Marina Isgren: 0582-68 60 88
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 60 65

Verksamhetschef för äldreomsorg
Clary Starck, telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.