Hemtjänst

Ansök om hemtjänst. Läs om avgifter och hur hemtjänsten fungerar.

Hemtjänsten är till för dig som behöver praktisk hjälp i hemmet eller personlig omvårdnad. Du kan till exempel få hjälp med

  • att klä på dig
  • din hygien
  • dina måltider
  • städning
  • tvättning av kläder
  • handling.

Alla hemtjänstinsatser utförs utifrån socialtjänstlagen (SoL). Den nationella värdegrunden för äldre är särskilt viktig. Den innebär att omsorgen om äldre ska inriktas på att du som är äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap. 4§).

Socialstyrelsens skrift Äldreomsorgens nationella värdegrund – vad innebär den för dig?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren hämtar in aktuell information och gör en utredning. Utredningen ligger till grund för beslutet om du får hemtjänst eller inte och vilket stöd du får.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Avgifter för hemtjänst

Beräkna vad du får betala för hemtjänst på taxe- och avgiftsnämndens webbplatslänk till annan webbplats

Personalens sekretess

All personal som arbetar inom hemtjänsten omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om dig lämnas ut till obehöriga.

Hjälpmedel, bostadsanpassning och rehabilitering

Om du behöver rehabilitering, hjälpmedel eller anpassning av din bostad kan du ta kontakt med arbetsterapeuten i ditt område. för information om hur man ansöker och vad man kan ansöka om.

Om hjälpmedel och hur du ansöker

Nycklar i hemtjänsten

I Hallsbergs kommun har vi nyckelfri hemtjänst.

Om nyckelfri hemtjänst

Mobil dokumentation i hemtjänsten

Mobil dokumentation innebär att personalen har med sig en mobiltelefon där information finns om vilka personer de ska besöka och vilket stöd och vilka insatser som ska utföras.

Personalen kan rapportera och dokumentera de insatser som utförts och eventuella avvikelser i mobiltelefonen på plats i samband med besöket.

Om mobil dokumentation

Kontakta hemtjänsten

Hemtjänst Norr
Maj Petterson - enhetschef, telefon: 0582-68 55 02
Hemtjänstgrupp, telefon: 0582-68 50 76 eller 0582-68 50 77

Hemtjänst Söder
Arijana Hadzic - enhetschef, telefon: 0582-68 55 39
Hemtjänstgrupp, telefon: 0582-68 50 87

Hemtjänst Väster
Pia Andersson - enhetschef (föräldraledig den 200201-201231), telefon: 0582-68 50 14
Karin Knutsson - vikarierande enhetschef, telefon: 0582-68 50 14
Hemtjänstgrupp, telefon: 0582-68 64 39

Hemtjänst Öster
Marina Isgren - enhetschef, telefon: 0582-68 60 88
Hemtjänstgrupp, telefon: 0582-68 60 65

Områdeschef för hemtjänsten
Anette Dybeck, telefon: 0582-68 55 04
E-post: anette.dybeck@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.