Hemtjänst

Läs och ansök om hemtjänst för dig som behöver underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden.

Hemtjänsten är till för dig som behöver praktisk hjälp i hemmet eller personlig omvårdnad. Du kan till exempel få hjälp med

  • att klä på dig
  • din hygien
  • dina måltider
  • städning
  • tvättning av kläder
  • handling.

Alla hemtjänstinsatser utförs utifrån socialtjänstlagen (SoL). Den nationella värdegrunden för äldre är särskilt viktig. Den innebär att omsorgen om äldre ska inriktas på att du som är äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap. 4§).

Socialstyrelsens skrift Äldreomsorgens nationella värdegrund – vad innebär den för dig?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren hämtar in aktuell information och gör en utredning som sedan ligger till grund för beslutet om eller vilket stöd du får.

Kontakt biståndshandläggare

E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefon: 0582-68 50 00

Numret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Avgifter

Beräkna vad du får betala för hemtjänst på taxe- och avgiftsnämndens webbplatslänk till annan webbplats

Sekretess

All personal som arbetar inom hemtjänsten omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om dig lämnas ut till obehöriga.

Hjälpmedel

Behöver du rehabilitering, hjälpmedel eller behöver din bostad anpassas kan du ta kontakt med arbetsterapeuten i ditt område för information om hur man ansöker och vad man kan ansöka om.

Läs mer om hjälpmedel och hur du ansöker om det

Nycklar

I Hallsbergs kommun har vi nyckelfri hemtjänst.

Läs mer om nyckelfri hemtjänst

Mobil dokumentation

Mobil dokumentation innebär att personalen har med sig en mobiltelefon där information finns om vilka personer de ska besöka och vilket stöd och vilka insatser som ska utföras.

Personalen kan rapportera och dokumentera de insatser som utförts och eventuella avvikelser i mobiltelefonen på plats i samband med besöket.

Läs mer om mobil dokumentation

Kontakt, hemtjänst

Hemtjänst Norr

Maj Petterson - enhetschef, telefon: 0582-68 55 02
Hemtjänstgrupp, telefon: 0582-68 50 76, 0582-68 50 77

Hemtjänst Söder

Arijana Hadzic - enhetschef, telefon: 0582-68 55 39
Hemtjänstgrupp, telefon: 0582-68 50 87

Hemtjänst Väster

Pia Andersson - enhetschef, telefon: 0582-68 50 14
Hemtjänstgrupp, telefon: 0582-68 64 39

Hemtjänst Öster

Marina Isgren - enhetschef, telefon: 0582-68 60 88
Hemtjänstgrupp, telefon: 0582-68 60 65

Områdeschef hemtjänst

Anette Söderström, telefon: 0582-68 55 04
E-post: anette.soderstrom@hallsberg.se